Salget af lejligheder er sat i bakgear

Med opstramninger af lånemuligheder og rentestigninger i farvandet har salget af ejerlejligheder fundet bakgearet i årets første kvartal. Men forbrugertillid og huspriser har det stadig godt.

Foto: Mathias Løvgreen

Ejerlejlighederne har trukket omsætningen af boliger ned i første kvartal. Samlet set faldt salget af ejerboliger med 1,7 procent på et år, men isoleret set faldt salget af ejerlejligheder med 11,2 procent svarende til, at der blev handlet knap 600 færre lejligheder i årets første kvartal i forhold til det tilsvarende kvartal i 2017.

Det viser tal fra boligportalen Boligsiden.dk. Tallene kun for marts viser et dyk på knap 20 procent.

»Der blæser nye vinde på det danske boligmarked, der henover de seneste år har buldret frem både hvad angår stigende boligpriser og et eksplosivt salg,« konkluderer Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Ud over faldet i omsætningen er det også tale om et fald i den samlede købesum for ejerlejligheder i marts på 1,1 milliarder kroner. Det får Birgit Daetz til at vurdere, »at de høje priser på især ejerlejligheder i København har nået et niveau, der afskærer størstedelen af dem, der drømmer om at blive boligejere, fra at købe.«

»Og har man råd, udviser man mere tilbageholdenhed end tidligere, fordi mange spørger sig selv om, hvorvidt priserne har nået et loft. Den boligfest, mange havde set fortsætte, skal vi til at forholde os anderledes realistisk til, idet faldende salgstal kan være en indikator på, at salgstiden vil stige og priserne stagnere,« siger Birgit Daetz.

Tallene viser også, at det især er salget af store lejligheder på over 95 kvadratmeter, der dykker. Fra marts 2017 til marts i år er salget af dem faldet med 30,6 procent, mens salget af lejligheder på mellem 60 og 95 kvadratmeter er faldet 21,1 procent. For de små lejligheder er faldet kun på 18,5 procent.

Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit, påpeger, at boligmarkedet har kurs mod en cocktail af højere renter, strengere regler for boliglån og et begrænset udbud. Konkret trådte nye regler om god skik for boligkredit i kraft fra årsskiftet, og de begrænser udvalget af lånemuligheder for boligkøbere med et lånebehov på mindst fire gange deres årsindkomst.

»Det kan have taget toppen af efterspørgslen på især de dyreste boliger samt forældrekøb. Begge udgør en betydelig andel af handlerne med ejerlejligheder i de største byer,« påpeger Mira Lie Nielsen.

Samtidig steg renterne lidt i januar og februar, mens der især i København kom færre lejligheder til salg, hvilket i sig selv lægger en dæmper på handelsaktiviteten.

»Det er især i landets allerstørste byer, at årsagen til det seneste års fald ligger. I København blev der handlet 288 færre ejerlejligheder, i Aarhus 51 og i Aalborg 42, mens der var en mindre fremgang på 15 i Odense,« skriver Mira Lie Nielsen i en kommentar til tallene.

Hun vurderer ikke, at marked er ved at kollapse, men at en årrække med høj aktivitet er på vej mod en flad udvikling i stedet for fremgang.

»Vi forventer, at handelsaktiviteten vil bevæge sig nogenlunde fladt på ejerlejlighedsmarkedet det kommende år, hvor udsving fra måned til måned fortsat vil forekomme, og vi kan ikke udelukke, at handelsaktiviteten kan falde yderligere i stedet for at stabilisere sig,« skriver hun.

Jyske Bank ser heller ikke alvorlige krisetegn blandt forbrugerne og boligejerne og påpeger, at forbrugertillidsindikatoren med 7,1 i april stadig ligger et godt stykke over sit middelniveau på 2,8 – blandt andet på grund af boligpriserne.

»For rigtig mange forbrugere er det formentlig afgørende, at boligmarkedet har det godt. Her var prisudviklingen faktisk ret afdæmpet gennem 4. kvartal, hvor vi så små prisfald for husene. Og vi fik lidt spekulationer om, hvorvidt den nye regulering med opstramninger på lånemulighederne måske var ved at sende boligmarkedet til tælling. Men den bekymring blev der for nyligt lagt låg på, da tal for januar viste store prisstigninger,« vurderer bankens cheføkonom Niels Rønholt.

Den gennemsnitlige huspris har på landsplan sneget sig op over prisniveauet i 2007 lige før finanskrisen.