Min eksmand har solgt vores engang fælles virksomhed – kan jeg få del i gevinsten?

Der skal meget til at omgøre en bodeling – uanset hvor mange griller man bliver sat i hovedet af familie og venner.

Divorce House pictograph with bonus marriage pictograms. Vector illustration style is flat iconic cyan and blue symbols on white background. Fold sammen
Læs mere

?

Min eksmand og jeg drev virksomhed sammen i 13 år. Vi blev skilt i 2012, hvorefter jeg solgte mine aktier i firmaet, og mit spørgsmål går på, hvorvidt jeg har krav på noget efter­følgende.

Jeg blev syg i forlængelse af skils­missen, og jeg mistede mit virke og min indtægt. Så den sum penge, jeg fik ud af mine aktier, blev brugt til at overleve for.

Nu har min eksmand for nylig solgt sine aktier i firmaet, og folk omkring mig har sat griller i hovedet på mig, om at jeg skulle have ret til nogle af de penge, han har fået for sine aktier, da vi sammen drev virksomheden i 13 ud af 19 år.

For at få fred i sindet spørger jeg nu jer, hvorvidt det skulle være tilfældet?

Med venlig hilsen P.

!

En ny lov om ægtefælleskifte trådte 1. marts 2012 i kraft med det formål at sikre et forbedret tilbud til de ægtefæller, der ikke længere skal dele livet og have fælles formue. Denne lov er pr. 1. januar 2018 suppleret af en ny ægte­fællelov, der ud over regulering af ægteskabsbetingelserne også inde­holder vigtige regler om oprettelse af ægte­pagter og vederlagskrav i forbindelse med skifte.

Allerede før ægtefælleskifteloven var der regler om deling af formue i forbindelse med skilsmisse og separa­tion. Disse regler var en del af den tidligere skiftelov.

I forbindelse med jeres bodeling efter skilsmissen i 2012 forstår jeg, at du som led i bodelingen modtog din halvdel af aktierne i jeres oprindelige fælles virksomhed. Tvunget af omstændig­hederne valgte du at sælge og har nu ikke længere disse midler. Jeg har ligeledes forstået det sådan, at I i øvrigt har delt jeres fælles formue ligeligt.

Med mindre, at der er grund til at anfægte den indgåede aftale om jeres bodeling dengang i 2012, har du ikke i dag mulighed for at rejse noget krav mod din tidligere ægtefælle.

Skifte af fællesbo kan genoptages efter reglerne i ægtefælleskifteloven paragraf 78 af skifteretten efter anmodning, såfremt det findes påkrævet fordi:

1) Der er fremkommet yderligere aktiver eller passiver,

2) der er begået væsentlige fejl under bobehandlingen, eller

3) der i øvrigt foreligger nye oplysninger af væsentlig betydning for bobehand­lingen.

Det forhold, at din mand nu har kunnet sælge aktierne på et mere gunstigt tidspunkt, er ikke grundlag for genoptagelse af skiftet.

Hvis du ville have sikret dig mod den nu opståede og lidt ærgerlige situation, kunne I ved bodelingsaftalen have aftalt, at I skulle dele provenuet, når I solgte aktierne. Så ville du have skullet dele dine egne aktier, da du solgte dem, og du kunne så have fået halvdelen af provenuet nu, hvor din tidligere ægtefælle sælger med et bedre resultat.

Men det er jo nemt at være bagklog.

Med venlig hilsen Susanne Graffmann, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk