Arver min fars samlever virkelig det hele? Kan den ene søskende frasige sig arv og gæld på de andres vegne?

?
Vi er tre søskende, og vores forældre blev skilt for mange år siden. Vores far fandt efterfølgende en ny samlever, men de blev aldrig gift og fik aldrig fælles børn.

For ti år siden døde vores far, og vores bror frasagde sig arv og gæld. Vi to søstre er aldrig blevet spurgt i forhold til, om vi ønskede at arve. Al arv efter vores far er gået til samleveren og dennes børn.

Kan den ene søskende frasige sig arv og gæld på vi andres vegne? Eller har vi fortsat ret til en arv efter vores far?

Et andet spørgsmål: Vores faster er lige død, og hun efterlader sig hverken ægtefælle eller børn. Hun efterlader sig en søster, men hendes bror (vores far) er død. Er det rigtigt forstået, at hendes søster arver, og vi tre børn arver vores faster?

Vores fætre og kusiner taler om, at søsteren kan sidde i uskiftet bo efter vores faster. Kan hun det, eller kan kun en efterladt ægtefælle gøre det?

Med venlig hilsen F.

!

I er jo tvangsarvinger efter jeres far, og jeres bror kan ikke på jeres vegne give afkald på arv efter ham.

I privatskiftede boer kan forbigåede arvinger rejse krav om tilbagesøgning i ti år fra dødsfaldet.

I bobestyrerboer skal tilbagesøgningskravet være rejst senest fem år efter dødsfaldet. Det kan eventuelt tænkes, at der ikke har været meget at arve, sådan at boet er udlagt til den, der har stået for begravelsen.

Om jeres fasters bo gælder, at når hun ikke har ægtefælle eller børn, går arven op til anden arveklasse, som er forældrelinjen. Er der ingen overlevende dér, da fordeles arven mellem afdødes søskende. Da jeres far er død, vil I tre skulle dele hans del.

Det er ikke rigtigt, at søsteren kan sidde i uskiftet bo. Retten til at sidde i uskiftet bo gælder alene for afdødes ægtefælle og kun for delingsformuen (tidligere kaldet fælleseje). Boet efter jeres faster skal derfor skiftes.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk