Er det fair at fastholde gammelt arveforskud?

Slå hårdt i bordet, mens du endnu lever. Den største årsag til strid i arvesager er uklarhed.

Arvesager kan være grund til megen konflikt i familier. Derfor er det en god idé at tage snakken med sine arvinger, før det er for sent. Arkivfoto: Mads Nissen Fold sammen
Læs mere

?Min svigerfar lånte for 20 år siden min kone og mig 40.000 kr. til indfrielse af et boliglån, som han vurderede, at det var mest hensigtsmæssigt at skaffe sig af med. Vi skrev under på et gældsbrev, hvoraf det fremgik, at lånebeløbet var afdragsfrit og skulle forrentes med otte procent om året. Rentebeløbet forfaldt til betaling hvert år 31. december. Frem til 2005 betalte vi i alt 37.498 kr. i renter til mine svigerforældre. Da min svigerfar døde, ville min svigermor gerne have lånesagen ud af verden, hvorfor min kones tre søskende blev inddraget. De blev enige med hende om følgende formulering: »Mor (efter)giver de 40.000 kr. For at stille alle lige, noteres dette som et arveforskud. For at undgå at forfordele os tre søskende er vi enige om, at det er bedre at betragte gaven som et arveforskud, fremfor at mor skal give os tre andre et tilsvarende beløb for at stille alle fire lige.« Min kone og jeg erklærede os indforståede med de tre søskendes enighed for at få lagt låg på lånesagen, således som min svigermor ønskede. Der blev herefter ikke betalt yderligere renter på lånet. Min svigermor er nu afgået ved døden her i 2016. Mit spørgsmål er, om det er juridisk korrekt at betragte et afdragsfrit lån på 40.000 kr., hvor der er betalt 37.498 kr. i renter som et arveforskud?

Med venlig hilsen K.

!SVAR: En aftale er en aftale. Og du fortæller selv, at aftalen er indgået. Så svaret på dit spørgsmål er: Ja.

Når du skriver, at der er betalt 37.498 kr., så skal du huske, at det er renter i henhold til den aftale, I tidligere havde indgået. Der har hele tiden været en ubetalt gæld på 40.000 kr.

Det er meget fornuftigt at drøfte den slags, mens tid er. Det ses ofte i dødsboer, at der bliver konflikt, fordi en eller flere mener, at en eller flere andre har modtaget et arveforskud, mens modtagerne mener, at der er tale om en gave.

Forskellen på en gave og et arveforskud er, at gaven ikke skal modregnes i arv. Det skal arveforskuddet. Ofte er det et ønske at sikre børn ligestilling, men der er måske kun behov for – eller likviditet til – at hjælpe et eller nogle af børnene. I den situation er det fornuftigt at sikre, at alle er klar over, at der er tale om et arveforskud. Det kan enten ske i et arveforskudsbrev eller ved bestemmelse i et testamente.

Det beløb, der er tale om, er under den afgiftsfrie grænse, så der skal ikke betales afgift på grund af arveafkaldet.

Iforlængelse af det er det vigtigt for mig lige at give følgende gode råd, som kan spare mange for meget – både penge, ærgrelser og retssager:

Den største synder, når jeg ser på, hvem der er skyld i arvestridigheder, splittede familier i forlængelse heraf og/eller langvarige retssager er: Uklarhed.

Det er utroligt vigtigt, at der ikke er usikkerhed eller fortolkningsmulighed. Hverken i et testamente eller i et gavebrev eller i øvrigt. Uklarheden er kimen til en konflikt, som kan vokse meget, meget hurtigt.

Overvej derfor nøje, om der, når du engang ikke lever længere, er fuldstændigt fod på alt. Det kan i den forbindelse ofte være et meget godt råd, at du simpelthen tager en alvorlig familiesnak med dem, der skal arve og nogle gange også med dem, der ikke skal arve (hvis du tror, de forventer det).

Tænk på, at når du er død, kan du ikke sidde for bordenden og slå i bordet. Det kan du i levende live. Og gør du det grundigt, har det virkning også efter din død. Jeg har i en del tilfælde deltaget som advokatmediator i sådanne samtaler. De kan være meget følsomme, men udføres de rigtigt, kan de forebygge efterfølgende skuffelser og problemer.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk