Brændselsceller i baggrunden

Det er de potente og fantasifuld former, der præger Detroits koncepter. De tekniske bud på, hvordan fremtidens drivmiddel

i form af brænselsceller kommer til at tage sig ud, er knap så fremherskende på udstillingen. På GMs stand

er situationen dog en anden. Her er naturlig trængsel omkring AUTOnomy.


GM siger selv, at bilen er den første, hvor

udgangspunktet har være brændselscellen og ikke omvendt, hvor man tager en gængs bil og bygger drivteknikken ind

i en eksisterende konstruktion. Tidligere er brændstofsceller blevet integreret i bestående bilmodeller fra samlebåndet.

AUTOnomy er opbygget helt fra grunden omkring den nye teknologi og er den første, som kombinerer det nye drivmiddel med "drive-by-wire"

teknologi, i øvrigt fra SKF i Gøteborg.


Dette muliggør, at bilens styretøj, bremser og andre systemer

styres elektronisk i stedet for mekanisk.


Alle dele - også brændselscellestakken - er placeret på en helt ny

type chassis. Et såkaldt "skateboardchassis" giver nemmere fremstilling og vedligehold og gør det muligt at

fremstille en lang række af biltyper på kortere tid end før.


Det centrale element er en slags dockingstation

midt på "skateboardet" - her samles alle systemerne for kontrol, energi og opvarmning med chassiset. Karosseriet bliver

derved meget let og ukompliceret. Konstruktørerne behøver ikke tage hensyn til udstødning, styretøj og bremser.

Føreren kan endda sidde midt i bilen, længere fremme eller tilbage.