Han blev vraget af den tidligere regering – nu skal han stå i spidsen for at udvikle grøn lommeregner

Det vakte stor debat, da den tidligere regering udskiftede Peter Birch Sørensen på posten som formand for Klimarådet. Nu har den nye regering givet ham til opdrag at udvikle den helt store grønne regnemaskine.

Peter Birch Sørensen er uddannet lic.polit. fra Københavns Universitet fra 1985 og har siden været både på Københavns Universitet og i Nationalbanken. Han var formand for Klimarådet i fire år frem til november sidste år. Formandsposten i Klimarådet besættes fire år ad gangen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl

Kun en uge efter, at Klimarådet sidste år udsendte en kritisk rapport om den daværende regerings klimapolitik, blev daværende formand for det uafhængige råd, Peter Birch Sørensen, erstattet på posten.

Nu er Peter Birch Sørensen tilbage i varmen, efter at den socialdemokratiske regering har sat ham i spidsen for udviklingen af en grøn regnemodel, der skal kunne måle CO2-effekten af politiske forslag.

Og Peter Birch Sørensen mærker, at der er en anden politisk vilje til den grønne omstilling, end der herskede før folketingsvalget.

»Ja, det gør jeg da helt klart. Regeringen har jo også tilkendegivet meget tydeligt, at den prioriterer klimaet særdeles højt ved at sætte en meget ambitiøs klimamålsætning og hæve ambitionerne,« siger Peter Birch Sørensen. Han tilføjer, at regeringen såvel som andre partier formentlig har ladet sig inspirere af vælgernes interesse for klimapolitik, og at man efter folketingsvalget har set en generelt bredere politisk interesse for klimaet:

»Jeg ser det som en naturlig konsekvens af, at der er kommet mere konsensus om, at nu skal vi virkelig til at rykke på klimapolitikken, og der har vi brug for gode analyseredskaber, så vi kan gøre det rigtige.«

Peter Birch Sørensens afsked med Klimarådet var en offentlig og akavet affære. Kun en uge efter, at Klimarådet dengang udgav sin kritiske rapport om den daværende regerings klimapolitik og kaldte politikken »uambitiøs«, blev Peter Birch Sørensen som formand erstattet af Peter Møllgaard på daværende klimaminister Lars Chr. Lilleholts (V) initiativ.

Peter Birch Sørensen, overvismand

»Jeg vil ikke sige, at hvis vi ikke får denne model, så når vi ikke målet – det ville være at tage munden for fuld. Men hvis man ikke bruger en model af denne type, bliver det dyrere at nå målet, fordi man så i højere grad famler i blinde.«


Efterfølgende gik kritikken på, at overvismanden var blevet udsat for en politisk fyring. Selv sagde Peter Birch Sørensen dengang, at »det er velkendt, at ministeren og jeg flere gange har været uenige. Jeg ville gerne have fortsat«, på formandsposten. Dengang afviste ministeren dog, at det var uenigheden, der var baggrunden for udskiftningen.

Efter at Socialdemokratiet vandt regeringsmagten, blev Peter Birch Sørensen inviteret med til regeringsforhandlingerne for at brainstorme om, hvordan klimaambitionerne kan indfries. Nu er hans projekt fast tilknyttet Finansministeriet med en deadline for en grøn reform af ministeriets regnemodeller om to år.

Peter Birch Sørensen har sammen med kolleger fra både Københavns og Aarhus Universitet arbejdet to år på den grønne regnemodel.

Peter Birch Sørensen fotograferet på Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl.

Uden model kan 2030-mål blive dyrt

Regnemodellen, der hedder Grøn Reform, skal gøre det muligt på den ene side at vurdere klima- og miljøeffekten af den danske finanslov og af alle øvrige politiske tiltag og reformer, og på den anden side at kunne vurdere de samfundsøkonomiske effekter og mulige konsekvenser af klima- og miljøpolitiske forslag.

Peter Birch Sørensen betragter den kommende grønne reform som et vigtigt redskab til sikre, at Danmark kan nå målet om en 70 procents reduktion i CO2 i 2030 så omkostningseffektivt som muligt.

»Jeg vil ikke sige, at vi uden denne model, ikke når målet – det ville være at tage munden for fuld. Men hvis man ikke bruger en model af denne type, bliver det dyrere at nå målet, fordi man i højere grad famler i blinde,« lyder det.

Det er dog ikke forpligtende for politikerne at bruge den grønne regnemodel, blot fordi man nu anvender 55 mio. kroner på at udvikle modellen.

Det er ifølge Peter Birch Sørensen endnu ikke muligt at sige, om det eksempelvis bliver nødvendigt at hæve bundskatten eller skære i velfærden for at finansiere den grønne omstilling, som interesseorganisationen Dansk Energi for nylig har hævdet:

»Så langt er vi endnu ikke kommet. Men modellen skal også kunne belyse, hvilken forskel det gør, om man bruger det ene eller det andet instrument. Man kunne også bruge instrumenter som for eksempel en CO2-afgift, eller staten kunne pålægge forbrugere kun at kunne købe elbiler – også selv om dette er dyrere. Det er en måde at skubbe omkostningerne over på borgerne på, og det er et politisk valg,« siger den tidligere formand for Klimarådet.

Peter Birch Sørensen har sammen med en gruppe forskere fra de to universiteter fået to år til i samarbejde med Dream-gruppen, der blandt andet udfører modelleringsarbejde for Finansministeriet og andre instanser, at være klar med en model. Et mål han kalder »bestemt realistisk«.

Til Politiken siger finansminister Nicolai Wammen (S) blandt andet, at regeringen »vil bruge regnemodellen til at blive klogere på, hvordan vi får mest muligt ud af vores investeringer i den grønne omstilling, og hvordan vi kan sikre, at vi samtidig når klimamålet om en reduktion på 70 procent i 2030«, men at han »ikke på forhånd vil lægge sig fast på, hvad det er for værktøjer og skridt, man kommer til at tage, men at det vil blive fastlagt i klimahandlingsplanen i 2020«.