Opsvinget er ikke kun for Københavnerne

OPINION. Ser vi på velstand per indbygger, er udviklingen ensartet på tværs af landet, skriver Signe Roed-Frederiksen, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere

Hovedstadsområdet har siden finanskrisen haft førertrøjen på i forhold til både vækst, boligpriser og beskæftigelse.

Den glædelige nyhed er, at opsvinget ikke længere kun er for københavnerne og dem, der bor i omegnen.

Danmarks Statistik offentliggjorde i denne måned de nyreviderede regionale BNP tal frem til og med 2015.

Selvom tallene ikke er de mest aktuelle, er der alligevel nogle interessante pointer.

Frem for alt viser tallene, at selvom Region Hovedstaden ligger i top, har BNP i alle regioner enten passeret eller er meget tæt på den hidtidige BNP top fra 2007.

Når vi får tal for BNP udviklingen i indeværende år, er der god grund til at tro, at hullet er lukket yderligere. Ser vi på væksten i BNP, er der også gode nyheder.

Efter nogle sløje år i 2012 og 2013, kan alle regioner i Danmark fremvise fornuftige vækstrater i 2014 og 2015 set under et.

Det ikke overraskende, at BNP er kommet hurtigere tilbage på før-krise niveau i Region Hovedstaden end i resten af landet.

Flere i den arbejdsdygtige alder har bosat sig i hovedstaden, hvilket naturligt løfter væksten. Korrigerer man for antal indbyggere og ser på BNP per capita, har væksten da også været mere ens på tværs af regionerne de seneste år.

Det er da heller ikke sådan, at indbyggerne i Region Hovedstaden har oplevet en langt større velstandsfremgang end resten af landet. Ser man på indkomst per indbygger, som er et bedre mål for velstand end BNP, er udviklingen mere ensartet på tværs af landet.

Det skyldes blandt andet, at det er udbredt at pendle til arbejde.

Krydser man i den forbindelse grænsen til en naboregion, så bidrager man ikke til produktionen og dermed BNP i sin bopælsregion, men derimod i naboregionen. Indkomsten tælles derimod med i bopælsregionen.

Derfor kommer den flotte BNP vækst i fx Region Midtjylland og Region Hovedstaden i 2015 også indbyggerne i andre regioner til gode.

Andre indikatorer peger også i retning af, at opsvinget breder sig ud i landet.

Ledigheden er faldet støt igennem 2015 for alle regioner og har stabiliseret sig på et lavt niveau her i 2016.

Boligpriserne er også kommet bedre med rundt om i landet. Den seneste statistik fra FinansDanmark viser, at i 69 ud af 98 kommuner er boligpriserne steget over det seneste år.

Så her i den søde juletid kan man rundt om i det ganske land glæde sig over, at udviklingen går i den rigtige retning, og at opsvinget med stor sandsynlighed vil kunne mærkes af endnu flere i det kommende år.