Bølgegang rammer ejerboligerne i 2017

NYHEDSANALYSE: Reb sejlene, og bolt lugerne fast: På boligmarkedet bliver 2017 et stormfuldt år. Først og fremmest på grund af ændringer i den måde, boliger beskattes på. Dernæst fordi renterne formentlig vil stige fra de rekordlave niveauer, det seneste år har budt på, skriver privatøkonomisk journalist Povl Dengsøe.

Arkivfoto. Reb sejlene, og bolt lugerne fast: På boligmarkedet bliver 2017 et stormfuldt år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Boligskatterne er en bunden opgave, fordi det nuværende system med et loft over både stigning i grundskat og den samlede ejendomsværdiskat udløber i 2020. Derfor skal der findes et nyt system, medmindre ejendomsskatterne skal tordne op på én gang, når skattestoppet udløber. Men den tidligere Venstre-regering kørte fast i sine planer for økonomien frem til 2025, der også omfattede boligskatterne. Den nåede dog at få et nyt vurderingssystem på plads, så boliger bør få mere retvisende ejendomsvurderinger fra 2019.

Nu ligger opgaven med at finde den nye beskatningsmodel hos VLAK-­regeringen, som endnu ikke har taget hul på den. Men regeringen har selv bebudet, at ejendomsskatter står først på arbejdssedlen i det nye år, og det vil være nærliggende at bygge videre på det store arbejde, der allerede er lagt i det første udspil, i det videre arbejde.

Desuden ved vi også, at partierne har givet hinanden håndslag på, at de samlede boligskatter ikke stiger ved overgangen til et nyt ejendomsvurderingssystem. Men det betyder ikke, at balancen mellem boligtyperne fortsætter uændret.

Den nye boligminister, Ole Birk Olesen (LA), fik som ordfører beregnet, at den samlede beskatning af ejerlejligheder fra 2000 til 2015 faldt i forhold til lejlighedens pris, mens det er gået den anden vej for huse – som beskattes hårdere. Pointen var et forslag om at beskatte alle ejerboliger ens. På samme måde ville erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) tidligere ændre systemet til beskatning af gevinst ved salg.

Vi har endnu ikke hørt, om d’herrers planer stadig ligger som en joker i de kommende forhandlinger, eller om det er regeringens oprindelige udspil, der kommer på bordet. Men den oprindelige plan kan også medføre ændringer i boligejernes skattesituation, selv om overskriften på planen var tryghed og uændret skattetryk.

Mindst to punkter vil ændre temmeligt grundlæggende ved boligbeskatningen: Det ene er den sammenhæng mellem boligens pris og skatten, som bl.a. National­bankens direktør har efterlyst som stabiliserende faktor på boligmarkedet. Det andet er indfrysning af stigninger i boligskatterne, indtil boligen sælges. Det første punkt indebærer den indlysende risiko for boligejerne, at deres skat stiger i et højere tempo end indkomster eller pensioner. Det andet indebærer risikoen for at skubbe en snebold af indefrosne skatter foran sig, som måske kan blive større end friværdien i huset ved salg.

Regeringen ville med sin første plan give nuværende boligejere en rabat svarende til skattestigningen. Men en fremtidig køber vil indregne de højere skatter i boligens pris, som dermed bliver lavere.

Første skridt efter nytår bliver dog at behandle et forslag om at indefryse skatten på grunde, der i øjeblikket stiger med op til syv procent om året. Povl Dengsøe er privat-økonomisk journalist på Berlingske Business