Lunken udnyttelse af digital transformation

Synspunkt.

Foto fra Iris. Fold sammen
Læs mere

I løbet af sommeren offentliggjorde IFS en undersøgelse af den digitale modenhed i erhvervslivet. 750 beslutningstagere fra forskellige brancher i bl.a. Danmark havde valgt at deltage. Deres svar er både opmuntrende og bekymrende.

Positivt er det, at over 80 pct. af virk­somhederne føler sig klar og parat til at gennemføre en digital transformation. Endnu mere glædeligt er det, at 89 pct. føler sig økonomisk godt polstret til at udnytte de disrup­tive teknologier. Men herefter slutter festen.

Adspurgt om, hvor virksomhederne ser det store potentiale i digital transformation, tegner der sig et nedslående billede. Tæt ved halvdelen af virksomhederne (47 pct.) har således udelukkende øje for interne effek­ tiviserings- og optimeringsmuligheder. Kun en tredjedel peger på større konkurrence­kraft, innovation og bedre markedsmuligheder, som drivere for digitalisering.

Kan det virkelig være sandt, at så mange virksomheder tænker så kortsigtet, at deres teknologiinvesteringer kun har til formål at effektivisere på de interne linjer? Når studie efter studie påpeger, at innovation er nøglen til overlevelse og bør have topledelsens absolutte fokus? Det er ikke godt.

Det stramme fokus på interne effektiviseringer har også en anden kedelig konsekvens – nemlig at de digitale projekter er svære at sælge ind i organisationen. 42 pct. af virksomhederne i undersøgelsen svarer således, at modvilje mod forandringer er den største barriere for at gennemføre en digital transformation. Det tror da pokker.

Hvor stort ville dit eget engagement i et digitalt omstillingsprojekt være, hvis du fik at vide, at formålet var at effektivisere dit arbejdsområde? Alle advarsels­lamper om nedskæringer og fyringer blinker med det samme. I virkeligheden vil digitaliseringsprojektet måske åbne for nye og inspirerende arbejdsopgaver for dig og dine kollegaer, men den historie drukner fuldkommen, når virksomhedens sigte og fortælling kun handler om effektiviseringspotentiale.

Digital transformation handler, lige som alle andre store forandringsprojekter, om at vinde medarbejdernes opbakning og begejstring. Både dem, der arbejder i IT, og dem, der skal arbejde med de nye systemer i hverdagen. De kortsigtede besparelser redder ikke nogens job. Og de sikrer heller ikke virksomhedens overlevelse på den lange bane, med mindre den samtidig plejer sin konkurrencekraft ved hele tiden at være fremme i den innovative frontlinje.

Derfor er det så vigtigt at positionere den digitale transformation som en strategisk og ikke en taktisk mulighed. I det lys er det trist, at så mange virksomheder fortsat har blikke stift rettet mod interne effektiviseringer, når de investerer i ny teknologi.