Iværksætterudspil med potentiale og skønhedspletter

Vækst. Regeringens udspil er en sejr for det entreprenante Danmark.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) var temmeligt betænkelig, da finansminister Kristian Jensen (V) onsdag hos venturevirksomheden Trustpilot lagde alle kræfter i at få ringet regeringens erhvervs- og iværksætterudspil ind. Foto: Mads Claus Rasmussen Fold sammen
Læs mere

Regeringen fremlagde onsdag sit erhvervs- og iværksætterudspil hos venturevirksomheden ­Trustpilot. Det er ingen tilfæl­dighed. Udspillet indeholder en perlerække af gode initiativer, som inve­storer har ønsket sig i årevis.

Det er fine initiativer, som søsætter de rigtige ting. Men skal vi se ind i fremtiden, er der et behov for, at de foreslåede tiltag bliver endnu mere potente. Og at aktiebeskatningen bliver sat markant ned fra 42 procent til i det mindste et nordisk niveau på 25-30 procent.

Et af de centrale initiativer i udspillet er den nye aktiesparekonto, der skal gøre det attraktivt at investere i aktier og skabe mere vækstkapital til nynoteringer på børsen og en dynamisk dansk aktiekultur.

Aktiesparekontoen gør det muligt for private at investere i aktier op til et loft på 500.000 kr. via en konto med en skat på 1,25 procent.

Kontoen vil uden tvivl få flere danskere til at investere på børsen.

Aktiesparekontoen findes allerede i Sverige, hvor over 1,5 millioner svenskere i dag har en konto med et gennemsnitligt indestående på 125.000 danske kr.

Tager hr. og fru Jensen i Danmark kontoen til sig i samme omfang, svarer det til, at der på fem år vil være over 800.000 konti til en samlet værdi af 111 milliarder kroner.

Men træerne vokser ikke ind i himlen. Den svenske model er klart mere attraktiv end den danske, idet beskatningsprocenten er rundt regnet en tredjedel af den danske, og fordi der ikke er en øvre grænse for indskud.

Regeringen vil have flere danskere til at skyde penge i vækstvirksomheder ved at give et skattefradrag til investorer. Der lægges op til, at investorerne kan få skattefradrag, der reelt svarer til 15 procent af deres iværksætterinvesteringer op til en øvre grænse på 200.000 kroner (400.000 kroner fra og med 2023).

DVCA har i årevis kæmpet for investor­fradraget med henvisning til lignende ordninger, som har haft enorm succes i Storbritannien.

Men selv om forslaget er et klart skridt i den rigtige retning, så der stadig lang vej op til det britiske forbillede, hvor skatte­fradraget er helt op til 30 procent op til en øvre grænse på en million pund.

Storbritannien har dobbelt så mange højvækst-iværksættere som os pr. indbygger, og vi skal hæve ambi­tionsniveauet, hvis vi skal skabe tilsvarende resultater i Danmark.

Regeringen får de højeste karakterer for forslaget om, at der skal gælde særligt favorable vilkår for ansatte i iværksættervirksomheder.

Dette tiltag rammer bulls eye i forhold til at løse de store problemer, iværksætterne har med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Små vækstvirksomheder kan ikke konkurrere på løn, og derfor er iværksættere særligt hårdt ramt af flaskehalsproblemer. Seks ud af ti vækstvirksomheder har problemer med at rekruttere specialister, og det nye udspil giver dem bedre mulighed for at tilbyde medejerskab i virksomheden.

Iværksætterudspillet er en sejr for det entreprenante Danmark – for de rigtige initia­tiver søsættes.

Nu må vi sætte vores lid til, at der kan samles 90 mandater bag en iværksætter­aftale, så vi kan komme i gang.