Vismændene langer ud efter skattestop

Regeringens skattestop er ikke nogen specielt god ide. Det gør det næsten umuligt for regeringen at styre vores økonomi

og kan tvinge renteforhøjelser igennem.


Det er de tre økonomiske vismænd, der er ude med riven i deres seneste rapport,

som bliver offentliggjort i dag.


I rapporten gør vismændene opmærksom på, at skattestoppet forhindrer regeringen

i at hæve skatter og afgifter, hvis den økonomiske vækst begynder at løbe helt af sporet.


Regeringen

har derved afskåret sig fra at lave en ny pinsepakke, og et eventuelt indgreb vil blive sammensat meget uheldigt. Det kan kun

ske gennem voldsomme besparelser, og hvis der ikke kan samles flertal for dem, kan Nationalbanken blive tvunget til at hæve

renten.


Om det overhovedet bliver nødvendigt med et indgreb er dog usikkert. I lighed med regeringen påpeger vismændene

også, at det stramme arbejdsmarked er den største hæmsko i den danske økonomi. Manglen på arbejdskraft

vil være med til at bremse væksten. Vismændene tror, at væksten i år vil komme op på 1,5 pct.,

mens den næste år vil stige til 2,2 pct. Det er en anelse mindre, end regeringen regner med.Op i gear

Men usikkerheden

knytter sig til, hvor de internationale konjunkturer vender. Endnu har man ikke set nogen sikre tegn på, at den amerikanske økonomi

for alvor er kommet op i gear igen. Troen på et snarligt opsving bygger udelukkende på, at forventningerne hos de amerikanske

virksomheder og forbrugere fortsat er store.


Derimod er ledigheden ikke kommet ned, og væksten halter fortsat en smule efter.


Vismændene

påpeger, at de danske virksomheder samtidig må slås med en forværret konkurrenceevne. De danske lønninger

vil i år vokse med 4,2 pct. og med 3,9 pct. til næste år.


Hvis skatter og inflation samtidig holdes nogenlunde

i ave, giver det selvfølgelig forbrugerne flere penge mellem hænderne. Det er med til at trække væksten

op, men i modsat retning peger, at danske lønstigninger fortsat ligger over udlandets. Det forværrer virksomhedernes konkurrenceevne,

og gør de danske varer dyrere i udlandet. Foreløbig synes de danske virksomheder dog i sikker havn. Vismændene

regner med, at overskuddet på betalingsbalancen til næste år kommer op på 31,1 mia. kr. - 6,4 mia. kr. mere,

end regeringen tror.