Små virksomheder i gebyr-klemme

Læs mere
Fold sammen
- Jeg troede først, det var endnu et af de irriterende fup-breve, vi modtager næsten hver dag. Da jeg så, at det var fra kommunen, blev jeg først rigtig vred. Det siger ejeren af et lille sønderjysk maskinværksted, efter at han modtog den første opkrævning af et nyt ''virksomhedsgebyr''. Afsenderen var Sønderjyllands Modtageordning for Olie- og Kemikalieaffald, i daglig tale SMOK, som er en sammenslutning af 23 sønderjyske kommuner. I september 2003 modtog 6000 virksomheder i regionen for første gang opkrævninger på virksomhedsgebyret, som skal finansiere det beredskab til håndtering af farligt affald, som kommunerne ifølge loven skal opretholde.

- Men jeg er kun mig selv og en ansat. Hvorfor skal jeg betale lige så meget som Linak eller Danfoss? Sådan spørger ejeren af det sønderjyske maskinværksted, der i protest har undladt at betale det beskedne beløb og derfor nu står til at betale langt mere i rykkergebyrer end virksomhedsgebyret oprindelig lød på. Men den anonyme virksomhedejer er ikke den eneste, der finder gebyret meget urimeligt. Det Sønderjydske Landbrugsraad indgav i december 2003 en klage over gebyret til Tilsynsrådet for Sønderjyllands Amt, som endnu behandler sagen. Det har fået SMOK til at orientere virksomhederne om, at gebyrerne, men ikke eventuelle rykkergebyrer, vil blive tilbagebetalt, hvis det bliver Tilsynsrådets afgørelse. Det gør dog ikke indtryk på den anonyme virksomhedsejer, som netop har fået en orientering fra SMOK om, at sagen nu sendes til kommunal inkasso.

Bryder skattestop

- Herfra, hvor jeg står, kan jeg kun kalde det gebyr et brud med skattestoppet, siger den anonyme virksomhedsejer.

Ifølge lovgivningen er det i orden, at kommunerne pålægger alle virksomheder i bestemte brancher et gebyr, fortæller økonom Jakob Brandt fra Håndværksrådet:

- Men man kan diskutere, om den pågældende ordning er i strid med skattestoppet. Det vil jo være alle, der skal betale, uden at alle får noget ud af det. Det betyder, at det i realiteten vil være en skat for nogen, siger Jakob Brandt.

Det er ikke en god løsning at indføre gebyrer, der rammer bredt, mener Håndværksrådet. Selvom gebyret i dette tilfælde er meget lille, så betyder det, at små virksomheder i sidste ende ikke har samme konkurrencevilkår som store virksomheder, der producerer meget farligt affald.

- Der skal være en petitessegrænse for, hvornår man bliver opkrævet gebyrer. Vi ønsker, at virksomheder overalt får samme konkurrencevilkår og at virksomhederne betaler for det de forurener. Det er næppe helt rimeligt, at en mand med en ansat skal betale det samme som en stor virksomhed, mener Jakob Brandt.

Den anonyme virksomhedsejer er tre gange på under ti år blevet udtaget i ToldSkats stikprøvekontrol, hvilket hver gang har kostet ham omkring 10.000 kr. i udgifter til revision. Af frygt for nye udgifter til revision har han derfor ønsket at være anonym i denne artikel. Virksomhedsejerens identitet er redaktionen bekendt.

Faktaboks: SMOK-Virksomhedsgebyret

De 23 sønderjyske kommuner, der står bag SMOK - Sønderjyllands Modtageordning for Olie- og Kemikalieaffald I/S, besluttede sidste år at pålægge alle potentielle producenter af farligt affald et virksomhedsgebyr. Gebyret skal betale det lovpligtige beredskab, kommunerne skal stille til rådighed for at sikre, at virksomhederne kan bortskaffe deres farlige affald.

En elektriker, der skifter et lysstofrør, er f.eks. ifølge SMOK også producent affarligt affald.

Tidligere har Det Sønderjydske Landbrugsråd klaget over virksomhedsgebyret til Tilsysnrådet for Sønderjyllands Amt, som i øjeblikket behandler klagen.