Skat skovler penge ind fra multinationale

Skats projekt »transfer pricing« slog sidste år alle rekorder med en forhøjelse af virksomhedernes skattepligtige indkomst med over 20 mia. kroner. Skatteminister Holger K. Nielsen (SF) bebuder massiv fokus på multinationale selskaber de kommende år.

Foto: Claus Fisker.
Læs mere
Fold sammen

Statskassen skovler penge ind på Skats aggressive jagt på skattebetaling fra store selskaber. Nye tal viser, at Skat i 2012 forhøjede den skattepligtige indkomst hos multinationale selskaber, der handler med sig selv, med 21,2 mia. kroner, som der skal betales skat af.

Forhøjelsen af det skattepligtige beløb er den største forhøjelse på området for store selskaber nogensinde, og skatteminister Holger K. Nielsen jubler over udsigten til adskillige ekstra milliarder i statskassen. Han melder sig samtidig klar til en ny offensiv i jagten på skatteindtægter fra store virksomheder.

»Når Skat i 2012 har lavet det højeste resultat nogensinde på transfer pricing-området (prisfastsættelsen af handler mellem selskaber inden for samme koncern, red.), så vidner det jo om, at det her virkelig er noget, vi prioriterer. Jeg ønsker meget stor fokus på området de kommende år, og vi forstærker indsatsen yderligere allerede i år,« siger Holger K. Nielsen.

Skat har ikke noget præcist bud på, hvor stort et beløb der havner i statskassen som følge af den markante forhøjelse af det skattepligtige beløb. Det skyldes bl.a., at forhøjelsen kan betyde mærkbare forskydninger i virksomhedernes skatte- og momsregnskaber, ligesom nogle sager skal forhandles med udenlandske skattemyndigheder. Ifølge Business’ kilder må en forhøjelse i den størrelsesorden dog forventes at sikre ekstra indtægter til statskassen på tre-ni mia. kroner. Skat har gennem flere år løbende skærpet kontrollen af prissætningen af handler mellem datterselskaber på tværs af landegrænser inden for samme koncern.

Det er nemlig afgørende, at transaktionerne sker til markedspriser, da det ellers i praksis vil fungere som overførsel af indkomst fra ét land til et andet. Hvis det sker, risikerer skattevæsenet at gå glip af store beløb.

Blandt de nye initiativer i 2013 er bl.a. en ny enhed i Skat, der skal sikre, at immaterielle aktiver som patenter, knowhow og varemærker bliver handlet til markedspriser.I DI mener skattepolitisk chef Jacob Bræstrup, at Skat og Skatteministeriet har tendens til at fremføre en unødvendig negativ retorik over for store virksomheder.

»Vi støtter, at Skat bruger de nødvendige ressourcer til at sikre, at virksomhederne sikres en korrekt og hurtig ligning. Men vi har desværre set en uheldig tendens til, at Skat har anvendt en meget negativ retorik og dermed skabt usikkerhed om Danmark som investeringsland,« siger Jacob Bræstrup.