Overenskomster skal sikre fortsat konkurrencekraft

I går indledte CO-industri og Dansk Industri, DI, forhandlingerne om fornyelsen af overenskomsterne på industriens område.

Det er vilkårene for landets største overenskomst - Industriens Overenskomst - der nu er i spil. Overenskomsten dækker

6.100 virksomheder, og omfatter ca. 220.000 medarbejdere.Det største overenskomstområde er toneangivende for en

lang række andre områder. Yderligere 108.000 medarbejdere er ansatte i virksomheder med såkaldt tiltrædelsesoverenskomst,

der læner sig op ad DI''s aftaler.Overenskomstforhandlinglingerne 2004 kommer vil omfatte ca. 650.000 lønmodtagere

på det private arbejdsmarked.Forhandlingerne mellem de to organisationer føres af CO-industris formand, forbundsformand

Thorkild E. Jensen og CO-industris næstformand, gruppeformand Børge Frederiksen, administrende direktør Hans Skov Christensen,

DI, og direktør Kim Graugaard, DI.

De bedste kort

På forhånd ser det ud til, at det er arbejdsgiverne,

som vil stå med de bedste kort på hånden. For med den stigende arbejdsløshed og økonomiske afmatning

i det meste af verden, kan arbejdsgiverne presse lønmodtagernes organisationer til at holde lidt igen på deres økonomiske

krav.Arbejdsgiversiden formulerede på gårsdagens pressemøde ønske om mere fleksibilitet i forhold

til arbejdstilrettelæggelsen, og at overenskomsterne samlet skal sikre landets konkurrencekraft, så det fortsat er muligt

at bevare produktion og beskæftigelse i Danmark.- Den globale konkurrence stiller store krav til virksomhedernes muligheder

for at omstille og tilrettelægge produktionen. Derfor lægger vi afgørende vægt på, at der sker en

forbedring af den overenskomstmæssige fleksibilitet i relation til virksomhedernes tilrettelæggelse af arbejdstiden,

sagde DI''s administrerende direktør Hans Skov Christensen og tilføjede, at det er uholdbart, at vi på sigt har

en hurtigere lønudvikling end de øvrige eurolande.Lønmodtagerne har formuleret fem hovedkrav forud for

forhandlingerne:l Højere løn og mere løn under sygdoml Større feriegodtgørelsel

Bedre forhold for lærlingel Bedre barselsforholdl Øget pensionsindbetalingDer er afsat godt en måned

til forhandlingerne, der ventes afsluttet omkring den 10. februar.