Nationalbanken: Dansk økonomi er rustet til nedtur

Nationalbankens seneste økonomiske prognose for dansk økonomi ligger tæt på, hvad der også er kommet fra internationale organisationer. Danmark er godt rustet til en eventuel lavkonjunktur, men der er fortsat behov for agtpågivenhed. Udsigt til tiltagende lønvækst og fortsatte underskud på de offentlige finanser er en udfordring.

Nationalbanken forventer en moderat pæn vækst i dansk økonomi de kommende år. Men der er udsigter til underskud på de offentlige finanser. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

»Dansk økonomi bevæger sig længere ind i højkonjunkturen« er titlen på Nationalbankens seneste prognose om dansk økonomi. Der er ikke det store drama i analysen, der ganske rigtigt noterer sig de svagere internationale konjunkturer, men også påpeger, at dansk økonomi er i langt mere balance end før finanskrisen og dermed »godt rustet« til at modstå risici fra den omkringliggende verden.

Nationalbanken forventer en økonomisk vækst (i BNP) på 1,7 pct. i år og næste år og 1,6 pct. i 2021. Det er lidt lavere end i den seneste prognose og skal ses i forhold til vækstprognosen fra De Økonomiske Råd i begyndelsen af december, hvor man forventede en vækst i år på 2,4 pct. og 2,1 pct. i 2020. Privatforbruget forventes at levere omkring halvdelen af den samlede vækst, men Nationalbanken har også pæne forventninger til eksportens bidrag. Det øger naturligvis risikoen for, at afmatningen i dansk økonomi bliver større end Nationalbanken forventer.

Udover en analyse af effekterne af den nye boligskatteaftale på boligpriserne – lidt op på enfamilieshuse og meget ned på lejligheder – er der to vigtige elementer at bide mærke i:

Tiltagende lønvækst udfordrer konkurrenceevnen

Nationalbanken forventer godt nok en blød landing for den økonomiske aktivitet, men med lønstigninger tiltagende til 3,4 pct. i 2021 vil kravet forøges om ret markante produktivitetsgevinster og dermed store investeringer i teknologi og produktionsudstyr.

De forventede lønstigninger er en naturlig konsekvens af økonomiske modellers inddragelse af historiske sammenhænge, men man skal ikke undervurdere globaliseringen af vores arbejdsmarkeder, og at stadig flere sektorer er konkurrenceudsatte - både fra teknologi og udenlandsk produktion.

Offentlige underskud så langt øjet rækker

På trods af pæn vækst og stigende lønninger (der giver højere skatteindtægter) og fortsat fremgang i beskæftigelsen (der giver lavere udgifter til overførselsindkomster) forventer Nationalbanken underskud på de offentlige finanser i hele prognoseperioden frem til 2021. Det er vel at mærke uden at forholde sig til valgkampens mange forslag om at bruge flere penge (eller nedsætte skatterne).

Dansk økonomi er flot rustet til en lavkonjunktur, men man kan ikke sige det samme om de offentlige finanser. Den danske finanspolitiske diskussion er efterhånden reduceret til at tale om »strukturel balance« og »arbejdsudbud«, men de faktiske kroner og øre er det, der i sidste ende tæller. Der bliver ikke plads til finanspolitisk fest for den næste regering. Tværtimod.