Momsfrist som i tiden før Nyrup

Dansk Folkeparti vil have virksomhedernes frister for indbetaling af moms og skat tilbage på niveauet fra år 2000.

Fristerne for indbetaling af moms- og a-skat skal forlænges, så de kommer tilbage på det niveau de lå på, da Nyrup- regeringen forkortede dem drastisk for ni år siden.

Det siger Colette Brix, erhvervspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, der udgør regeringens parlamentariske grundlag.

Fristerne for indbetaling af moms og a-skatter kommer igen til diskussion på torsdag, hvor en række erhvervsorganisationer vil foreslå erhvervs-minister Lene Espersen, at udfasningen af den krisebetingede fristforlængelse for indbetaling af moms og a-skat, som allerede er givet, strækkes over længere tid.

- Vi vil ikke modsætte os yderligere likviditetshjælp til virksomhederne, men fristerne kan vi ikke i længden blive ved med at udsætte. Det vil være meget mere regulært at føre virksomhedernes normale frister for betaling af moms og a-skat tilbage til den længde, som de havde, før Nyrup-regeringen forkortede dem, siger Colette Brix.

Fristerne for indbetaling af moms og a-skat blev forkortet i år 2.000. Momsfristen blev forkortet fra 40 dage fra månedskift til 25 dage. Fristen for a-skatte-indbetalingerne blev afkortet fra 10 dage fra månedskift til 0 dage for alle virksomheder med mere end ti ansatte.

Mange har problemer

Problemet lige nu er, at selv de frister, som regeringen senest har forlænget, skaber problemer i en del virksomheder. Samtlige erhvervsorganisationer har foreslået Lene Espersen, at den forlængede kredit fastholdes året ud eller måske endda ind i første kvartal næste år.

- Virksomhedernes likviditetsituation er fortsat meget anstrengt – både på grund af bankernes tilbageholdenhed og faldet i efterspørgslen. Og det koster ikke staten ret meget at forlænge fristerne yderligere set i forhold til de tab, som en forstærket konkursbølge vil skabe, siger cheføkonom i Dansk Erhverv, Jens Brendstrup.

Håndværksrådets analysechef, Mads Engberg, er på linje. »Vi har brug for, at hånden strækkes ud endnu engang«, siger han.

Som det er tilrettelagt nu, sker overgangen til de normale betalingsfrister gradvist henover fem måneder - fra august til december. For virksomheder, som betaler moms kvartalsvis, gælder det, at den forlængede betalingsfrist på to måneder fortsættes for juli kvartal. For oktober kvartal og fremefter skal virksomhedernes betalingsfrist igen normaliseres.

Den indtil nu gennemførte forlængelse har givet virksomhederne en likviditetslettelse på 50 mia. kr. og medført et rentetab for staten på godt to mia.kr.

En fristforlængelse året ud vil ifølge beregninger fra Dansk Erhverv koste staten ekstra 0,6 mia. i rentetab, men give et yderligere likviditetsbidrag til erhvervslivet på 15 mia. kr.