Virksomheder: Udskyd momsfrist til nytår

Erhvervsorganisationer kræver frister for moms og indbetaling af a-skat forlænget frem til årsskiftet. Virksomhederne har behov for 28 mia kr. i ekstra likviditet, viser nye beregninger.

Læs mere
Fold sammen

De små og mellemstore virksomheder likviditetssituation er ikke blevet forbedret hen over sommeren.

Snarere tværtimod. Og den bliver endnu værre til september, hvor den fristforlængelse for virksomhedernes indbetaling af moms og a-skat, som regeringen gennemførte i foråret, udløber.

Udløbet betyder blandt andet, at virksomheder, som afregner moms kvartalsvis, nu skal afregne moms for andet kvartal 1. september og for tredje kvartal allerede 10. november. Yderligere skal der 10. september afregnes a-skat for både juli og august for at minimere statens rentetab.

- Vi ved fra vore medlemsundersøgelser, at fristforlængelserne har sikret virksomhederne driftskapital i en periode, hvor bankerne har holdt meget igen med kassekreditter. Men den situation har ikke ændret sig. Derfor er det nødvendigt at forlænge ordningen året ud, mener cheføkonom Jens Brendstrup, Dansk Erhverv.

Beskeden risiko

Han bakkes op af Landbrugsrådet og Dansk Byggeri.

Regeringen har sagt, at den først vil vurdere behovet for nye vækstpakker i forbindelse med forhandlingerne om den nye finanslov for 2010, som afsluttes i begyndelsen af november.

- Men det er for sent, mener Jens Brendstrup.

Han erkender, at fristforlængelserne øger statens risiko for tab på debitorer. Men han mener, at risikoen er beskeden.

28 mia. i ny likviditet

Ifølge regeringens egne beregninger vil staten lide et debitortab ved den allerede gennemførte udskydelse af henholdsvis moms-afregning og a-skat på i alt 173 mio. kr.

Mertabet ved at forlænge ordningen til årsskiftet vil kun blive 21 mio. kr. Det samlede rentetab for staten ved at forlænge betalingsfristerne til årets udgang stiger fra to til tre mia. kr.

- De 21 mio. kr. er en lille pris at betale for at sikre likviditeten i danske virksomheder. Hvis de går ned, er regningen for staten endnu større, mener Dansk Erhvervs cheføkonom.

Den gennemførte fristforlængelse for moms og a-skat har givet virksomhederne en likviditetsforøgelse på 50 mia. kr.

En forlængelse af ordningen til årsskiftet vil give erhvervene yderligere 28 mia. kr. i frisk likviditet.