Miniskat uden bogføring

Det skal spare dem for en masse papirnusseri og går ud på, at der af erhvervsindkomsten straks kan fradrages 50 pct. som

driftsudgifter. Bogføringspligt bortfalder, hvis den nystartede virksomhed i kalenderåret ikke sælger for mere

end 50.000 euro.Det overvejes at forhøje beløbsgrænsen fra næste år. De nye bestemmelser gælder

med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2003.

Byggemarkeds krise

(FRANKFURT) Den tyske byggemarkedsbranche er gennem forbrugernes tilbageholdenhed

og krisen i øvrigt i byggeriet kommet under et dobbelt pres med en konstant faldende omsætning -- i fjor med et minus

på 3,8 pct.Tysklands største handelskoncern Metro har derfor besluttet at skaffe sig af med datterselskabet byggemarkedskæden

Praktiker, der ikke har nået Metro-koncernens målsætning.En talsmand for Metro betoner, at der er intet hastværk

med at sælge.Praktiker er den næststørste byggemarkedskæde efter Obi, der hører til Tengelmann-koncernen.Roche

med tab

(BASEL) Den farmaceutiske koncern Roche sluttede 2002 med et tab på 4 mia. sfr. Det er det største tab i koncernens

107 års eksistens.Året 2001 sluttede med et overskud på 3,7 mia. sfr. I fjor steg salget med 8 pct. til 29,7

mia. sfr.Roches tab var forudset til at blive 5 mia. sfr og aktierne steg derfor 3,3 pct. til 80,40 sfr. Roche skiller sig

af med sin vitaminproduktion, der afhændes til det hollandske firma DSM for 1,9 mia. euro.Forlydenderne om en fusion

med Novartis afvises fortsat.

Altria-aktier tilbagekøbes(NEW YORK) Altria Group Inc. i New York, tidligere bedst

kendt under navnet Philip Morris Co.,vil over de næste tre år opkøbe egne aktier for op til 3 mia. dollars.I

indeværende kvartal afslutter Altria den seneste tre års periode med tilbagekøb af egne aktier for 10 mia. dollars.

Altria driver datterselskaberne Kraft Foods, Philip Morris USA, Philip Morris International og Philip Morris Capital Corp.Fra

det seneste kvartalsregnskab udbetaler Altria 64 cents i dividende pr. aktie.

Svag vækst i England(LONDON) Den britiske

økonomi havde i fjor en økonomisk tilvækst på 1,6 pct.Det er den laveste vækst siden 1992.

Dengang var Storbritannien ved at komme sig efter en recession.I sidste års fjerde kvartal var tilvæksten

nede på 0,4 pct. I år beregnes væksten at komme til at ligge mellem 2,5 og 3,0 pct.Ahold-aktier: Minus

70 pct.

(AMSTERDAM) Aktierne i Ahold, verdens tredjestørste dagligvarekoncern, fortsætter med at falde efter at det er

kommet frem, at de sidste to års regnskabsresultater var forbedret med en halv milliard ikke eksisterende euro.Finanstilsynene

i New York og Amsterdam undersøger sagen og der ventes i hvert fald i New York erstatningskrav fra aktionærerne.Aktiefaldet

er oversteget 70 pct.

Belønning til topledere(FRANKFURT) DaimlerChrysler AG har i fjor mere end fordoblet 13 toplederes

løn. De 13 modtog i alt 50,8 mio. euro mod 22 mio. euro i 2001. De generøse honoreringer ventes at vække stærkt

kritik hos aktionærerne, der længe har været stærkt utilfredse med tabene på aktierne gennem de seneste

par år. Ifølge en aftale har DaimlerChryslers arbejdere i USA og i Tyskland hver fået en bonucheck på henholdsvis

460 dollars og 1200 euro.

Swiss Re i tab(ZÜRICH) Verdens næststørste genforsikringsselskab Swiss Re sluttede

2002 med et tab på 100 mio. sfr som en direkte følge af nedgangene på de internationale finansmarkeder og stigende

forsikringstab. Nedgangen vil føre til, at Swiss Re omorganiserer virksomheden for at bringe omkostningerne ned.Asbest

truer ABB

(STOCKHOLM) Den svensk-schweiziske koncern ABB ventes at slutte året 2002 med et tab på ca. 4 mia. kronor. Det

er globale skadeserstatninger på måske op til 17 mia. kronor til mennesker, der har været udsat for asbest, der

belaster regnskabet. I alt er der 100.000 erstatningskrav mod ABB for asbestskader.

Tysk arbejde(BERLIN) Forbundsregeringen

vil i de kommende uger fremlægge et konjunktur-program med investeringer på 6 mia. euro til at sætte arbejde i gang

i områder med særlig høj arbejdsløshed.Pengene til programmet ventes delvist fra merindkomsten fra

den planlagte amnesti til skatteundragere og fra bortfaldet af en række skattefradrag.