Mere produktion med færre ansatte

Læs mere
Fold sammen
De nordjyske virksomheder har ikke tabt ævret, selv om regionen har været gennem en barsk tid med lukninger og massefyringer

på store virksomheder.Tværtimod venter virksomhederne, taget under ét, at de i årets første kvartal

vil komme til at opleve fremgang i produktion, indtjening, investeringer og ordreindgang.Det viser den seneste udgave af "Nordjysk

Konjunkturbarometer", som Arbejdsmarkedsrådet Nordjylland, Nordjyllands Udviklingsfond, Spar Nord Bank og Aalborg Universitet

står bag.Bagsiden af medaljen er, at de nordjyske forventninger i høj grad synes at bekræfte begrebet jobløs

vækst, for samtidig er der forventninger om faldende beskæftigelse i det nordjyske.Fjerde kvartal af 2003 gik ikke

så beskæftigelsesmæssigt galt, som avisoverskrifterne ellers kunne antyde. Alt i alt forblev den private beskæftigelse

uændret i fjerde kvartal, men især i industrien, som udgør 30 pct. af den samlede private beskæftigelse,

blev ramt af faldende beskæftigelse, og her var det især de store virksomheder med flere end 100 ansatte, der havde travlt

med fyresedlerne. Det gik noget mere positivt for sig for de små- og mellemstore virksomheder.Men heller ikke her er der

specielt grund til beskæftigelsesmæssig jubel, for det ventes at beskæftigelsesfaldet nu vil brede sig til også

de mellemstore virksomheder, og på sigt ventes det også, at heller ikke de små virksomheder går ram forbi.Problemerne

er størst i Aalborg og Frederikshavn.Konjunkturanalysen konstaterer i øvrigt, at regionen ikke er ude i nogen konjunkturkrise.

Til gengæld er der tale om en strukturkrise, hvor den øgede internationale konkurrence og globalisering har ramt beskæftigelsen i

store nordjyske virksomheder. Jobbene er delvist flyttet til andre dele af landet, men er hovedsageligt havnet uden for landets grænser.Ser

man på brancher er de mest positive industri, handel og restauration samt finansieringsvirksomhed. I den anden grøft

finder man bygge- og anlægsvirksomhed samt transport- og telekommunikationsservice.jc