Med flaskehalsen for øje

I Middelfart Jobcenter er ledigheden for faglærte nede på tre procent. Fortsætter udviklingen, vil virksomhederne få meget svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft om bare et halvt år, siger jobcenterchef.

Virksomheden El:Con i Middelfart mærker stor efterspørgsel fra både det offentlige og private kunder og frygter at komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft. På billedet er det elektrikerne Rune Jørgensen og Rene Viftrup Andersen, der er ude på en opgave. Foto: Martin Dam
Læs mere
Fold sammen

Virksomheden El:Con i Middelfart har i år fået gevaldigt gang i forretningen.

Siden januar har regionschef Finn Henningsen udvidet staben med 20 mand, og foreløbig tyder alt på, at den situation vil fortsætte.

»Vi mærker efterspørgslen både fra den offentlige sektor og fra de, som skal lave el-tjek i forbindelse med ejerskifter eller skal have sat solceller op. Vi har lige så travlt nu, som vi havde før krisen ramte,« siger han og fortsætter:

»Under højkonjunkturen importerede vi tysk arbejdskraft. Den situation kan vi let komme i igen,« forklarer han og understreger, at han dog hidtil har kunnet få de folk, han har brug for.

Finn Henningsen er langtfra den eneste arbejdsgiver, der frygter at mangle kvalificerede håndværkere inden for det næste års tid. Middelfart Jobcenter har i øjeblikket en ledighed på godt tre procent for faglærte, og ifølge jobcenterchef Per Rasmussen vil der allerede om et halvt år være tale om egentlig mangel på kvalificerede håndværkere, hvis den nuværende efterspørgsel fortsætter.»Vi er et meget konjunkturfølsomt om-råde med mange små bygge- og anlægsvirksomheder, så vi plejer at mærke udsvingene i økonomien som nogle af de første. Lige nu går vækstkurven kun én vej, og det er opad,« forklarer han.

Af samme grund er flere jobcentre på Fyn gået sammen om at opkvalificere deres ledige, både ufaglærte og langtidsledige, til byggesektoren.

»I Odense skal de inden længe i gang med nogle enorme byggeprojekter som sygehus og letbane for flere millioner. Det vil øge efterspørgslen endnu mere. Vi bliver nødt til at få flere i gang, hvis vi skal undgå, at virksomhederne henter flere udenlandske håndværkere,« siger Per Rasmussen.

Odense skal de kommende år bygge for 25 millioner kroner, og lignende fremtidsudsigter har man mange andre steder i landet. I Aarhus er byggeaktiviteten allerede nu hastigt stigende, og regionen satte derfor i august sidste år et projekt i gang for at sikre arbejdskraft til regionens byggevirksomheder fremover.

»Vi forsøger at synliggøre de ledige over for virksomhederne og være på forkant med arbejdsgivernes behov, så vi kan sikre, at de ledige får de rette kompetencer,« siger jobcenterchef Karin Rasmussen.

Flere skal uddannes

Når Finn Henningsen skal forklare, hvorfor hans branche står over for så store rekrutteringsproblemer, retter han først og fremmest kritikken indad.

»Vi har ikke været gode nok til at uddanne faglærte. Vi bliver nødt til at få gang i de unge, som i dag går rundt og ikke laver noget. Ellers får vi jo netop en situation, hvor vi i stedet tager udlændinge ind,« siger Finn Henningsen, der selv har 17 lærlinge ansat.

Regeringen har da også planer om en række initiativer efter sommerferien for at forebygge flaskehalse. Dels kommer et udvalg under Beskæftigelsesministeriet med anbefalinger, der skal sikre dansk arbejdskraft på de offentlige milliardbyggerier, dels vil regeringen reformere erhvervsuddannelserne og endelig bruge en milliard kroner på efteruddannelse af fag- og ufaglærte.