Mange virksomheder må udarbejde nye ansættelseskontrakter

Lovforslaget går ud på at ændre lov om ansættelseskontrakter for 1993 på en sådan måde,

at det nu ikke længere er tilstrækkeligt, at ansættelseskontrakter opfylder den nuværende lovs 10 punkter

vedrørende bl.a. arbejdssted, jobbeskrivelse, opsigelses- og ferieregler, aftalt løn og arbejdstid. Fra den 1. april

i år skal de - hvis lovforslaget vedtages - også indeholde alle andre "væsentlige vilkår".


Udover

at det vil medføre et omfattende administrativt arbejde med at justere alle eksisterende ansættelseskontrakter, er konsekvensen

også, at der i enhver virksomhed nu individuelt skal tage stilling til, hvad der er "væsentlige vilkår"

for den enkelte medarbejder eller for den pågældende medarbejdertype.


Vi har i mange tilfælde oplevet ret standardiserede

ansættelseskontrakter, men det er slut nu, hvis virksomhederne skal opfylde lovens krav. Det spørgsmål, som trænger

sig mest på, er naturligvis, hvad der ligger i "alle væsentlige vilkår", og hvad virksomhederne konkret

skal ændre i ansættelseskontrakterne. Det findes der ikke noget klart svar på. Afgørende er, hvad der for

den enkelte virksomhed og den berørte medarbejder er væsentligt.


Konkret betød det i en tysk sag, der var

forelagt EF-domstolen, at når overarbejdsforpligtelsen ikke fremgik af ansættelseskontrakten, så kunne virksomheden

ikke pålægge medarbejderen at udføre overarbejde, og en opsigelse på den baggrund var derfor uberettiget.


Konsekvensen

er, at danske virksomheder efter 1. april skal have stående i ansættelseskontrakterne, hvis man ønsker, at medarbejderne

skal udføre overarbejde. Det ligger helt fast, men derudover kan man indtil videre kun gætte på, hvilke andre forhold

som også vil blive betragtet som væsentlige. Forarbejderne til loven er ikke til nogen hjælp, da de ikke giver eksempler

eller henvisninger. Man må håbe, at der nu under udvalgsarbejdet skabes en større klarhed.


Et bud på,

hvad der skal med i de nye kontrakter, kan f.eks være specifikke krav til medarbejderen i forhold til personlig adfærd

og optræden internt over for øvrige medarbejdere og ledelsen. Det samme kan komme til at gælde over for kunder

og samarbejdspartnere.


Man kan også forestille sig at regler om forpligtelse til at arbejde om aftenen og i weekenden,

på skæve tidspunkter og på helligdage eller i forbindelse med sæsonudsving og overholdelse af etiske regler

og medarbejderreglementer, skal med i de nye kontrakter. Det vil hver eneste gang kræve en nøje gennemgang af de enkelte

virksomheders aktuelle behov og krav til netop deres medarbejdere.


Alle virksomheder bør med lovændringen være

ekstra omhyggelige med at lave individuelt tilpassede ansættelseskontrakter, og standardkontrakter kan ikke længere umiddelbart

anvendes.