Krigen ryster aktiemarkeder

Læs mere
Fold sammen
Efter flere dages optimistiske opgange i Wall Streets forventning om en hurtig afslutning på krigen er der nu kommet salgsbølger

med faldende aktiekurser. Billedet er det samme som i Europa. Overalt er investorerne bange for krigens påvirkning af den globale økonomi.

De søger atter over i guld, der noteres lige under 30 dollars pr. ounce mod 325 dollars i sidste uge.

Saddams bankkonti

(GENEVE)

Schweiz har ikke spærret de bankkonti, som Iraks præsident Saddam Hussein har i schweiziske banker. USAs finansminister

John Snows krav til forbundsregeringen i Bern om at gøre det er blevet afvist med den begrundelse, at kun FN kan træffe

den beslutning. I mange år har der været rygter om, at Hussein-familien har anbragt millioner af dollars i schweiziske

banker. Derimod har den schweiziske bankkoncern UBS meddelt, at den til USAs regering afleverer Iraks indestående i banken.

Det er midler, der ar være indefrosset siden 1990, da de hidrørte fra amerikanske olieselskabers konti i Irak. I USA

har regeriugen beslaglagt irakiske tilgodehavender på 1,74 mia. dollars.

Turismen går ned(HAMBURG) Den tyske

turistgigant TUI har siden krigsudbruddet i Irak oplevet en stærk nedgang i salget af turistrejser og har derfor besluttet straks

at indføre en dybtgående sparekampagne, der skal nedbringe omkostningerne med 261 mio. euro i år og 100 mio. euro

næste år. I fjor gennemførtes besparelser for 160 mio. euro. 2000 arbejdspladser af i alt 7000 nedlægges.Olien

stiger igen

(LONDON) Oliepriserne er igen begyndt at stige efter at det ser ud til, at krigen i Irak kan trække ud.Dermed

forsvinder også forventningerne om, at få Iraks normale dagsproduktion på 2,0 mio. tønder olie ud på

verdensmarkedet. I London nærmer olieprisen sig de 26 dollars pr. tønde. I New York er den allerede over de 28 dollars.

Medvirkende har også været de stadig større vanskeligheder for olieproduktionen i Nigeria, hvor der er opstande

i olieområderne.

EUs energi med ens skat(BRUXELLES) På EUs forårstopmøde blev regeringslederne

enige om at bilægge en seks år lang strid om de meget forskellige energiskatter i medlemslandene.De skal udlignes

med højere og ens mindstesatser for el, gas og kul med det formål at skaffe ens konkurrencevilkår i hele EU.Øget

kraft(SINGAPORE) Den asiatiske udviklingsbank ADB har godkendt en hjælp på 700.000 USdollars til Vietnam til brug

for den tekniske udvikling af et projekt om at skaffe nye energiforsyninger til fremme af industrien i det nordlige Vietnam. For tiden

er forsyningen af elektrisk kraft i industriområdet nær Hanoi stærkt overbelastet og trænger til fornyelse.Fiat

sælger Toro

(MILANO) Fiat-koncernen frasælger sit bilforsikringsselskab Toro til det italienske bladforlag De Agistino

for 2,4 mia. euro. Beløbet svarer til Toros aktieværdi. Pengene bruges til at formindske Fiats samlede gæld.