Hvad nu, Søren Skou?

ERHVERVSKOMMENTATOR

Det er store sko, han skal udfylde, Søren Skou. Nærmest skræmmende store. Som den blot femte topchef i A.P. Møller - Mærsk siden selskabets etablering tilbage i 1904.

I de første 89 år blev selskabet styret af to topchefer, nemlig A.P. Møller og sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller, og de seneste 23 år af to udefrakommende »hired hands«. Først Jess Søderberg fra 1993 og fra 2007 Nils Smedegaard Andersen. Det siger noget om, at topledelse i Mærsk ikke »bare« handler om at ramme en bundlinje. Ud over det kommercielle er der også masser af værdier og følelser i spil.

Mens de to familieoverhoveder begge blev siddende langt op i deres 80ere, så er de to udefrakommende begge to blevet fyret. Søderberg, fordi han mistimede opkøbet af containerrederiet PO Nedlloyd, Smedegaard, fordi koncernen nu står over for et markant strategiskifte. Eller et sandsynligt markant strategiskifte. Som Mærsk-formanden og dermed Søren Skous chef, Michael Pram Rasmussen, har udtrykt det, så er alt i spil.

Det er i dette farlige farvand, at shippingmanden Søren Skou skal navigere – og levere. Og ikke mindst være Mærsk-ansigtet udadtil. Søren Skou skal ikke tage de overordnede strategiske beslutninger, men han skal lægge forslag på bordet for bestyrelsen – og Mærsk-familien – som så foretager den endelige konfirmation om, hvilken rute Mærsk-gruppen skal vælge fremover. Der er masser af her-og-nu faldgruber. Eventuelle succeser for Søren Skou vil han først kunne høste nogle år frem i tiden.

Set udefra er det overraskende, at Mærsk-toppen vælger en indefra til at drive virksomheden igennem en historisk svær periode. Ganske vist kender Søren Skou Mærsk-koncernen bedre end de fleste, alle krinkelkroge samt hertil formelle og uformelle interne organisationsformer i Mærsk. Men hvis der skal fornyelse til, nye forretningsområder, opsplitning og lignende, kommer det så fra en insider?

Søren Skou har givetvis knyttet nogle af de skarpeste eksterne konsulenter på den opgave, han er blevet stillet. Det skal i den forbindelse med, at Søren Skou som leder af det store forretningsben, Maersk Line, i høj grad har formået at omstille containerforretningen til den nye høj­teknologiske tidsalder med en superdigitaliseret forretning. Så effektivisere det kan han.

I interviewet i Berlingske med Business’ mand på Mærsk, journalist Lasse Friis, forekommer Søren Skou så ærlig og oprigtig, som han nu kan være på nuværende tidspunkt. Mellem linjerne anes dog en vis rådvildhed. Det er rigtigt nok, at Mærsks forretningsben er skåret til og effektiviseret og står som hørende til blandt de ypperste i »best in class«. Det er bare ikke nok på et tidspunkt, hvor Mærsk-gruppen rammes af konjunkturnedgange på stort set alle forretningsområder.

Den kontante dom er, at den hidtidige Mærsk-ledelse har fejlet, nemlig at se frem i tiden og placere sig på en måde, så konglomerattanken giver mening. Som medlem af Mærsk-toppen i de seneste ti år har Søren Skou selvfølgelig et stort medansvar for, at Mærsk-gruppen lige nu står i et kriseagtigt strategisk vadested.

Opgaven for Søren Skou er at få Mærsk-aktien til at stige på den korte bane. Det kan man gøre med nogle kort­sigtede selskabsspecifikke tiltag. Men dermed er opgaven ikke løst.

Opgaven er at lægge en strategi, der skal række ti, 20 og 30 år frem. Ikke forstået som at koncernen så slavisk skal følge de nuværende konkrete forretningsenheder, men dog med en skarp vished for, hvad der er Mærsk-koncernens styrker og svagheder, og frem for alt hvad det er for et spor, Mærsk skal lægge ud i efteråret. Og så efterfølgende kommunikere ud til en sulten omverden – for slet ikke at tale om efterfølgende at eksekvere den lagte strategi.

Det er såmænd bare opgaven, Søren Skou.