Forringelser af pension for selvstændige

Skattekommisionens forslag om loft over indbetalinger på ratepension kan ramme selvstændige.

Der sker begrænsninger i selvstændiges muligheder for at disponere deres pensionsopsparing, hvis regeringens skattekommission kommer igennem med sit forslag om at lægge et loft over indbetalinger på ratepensioner.

Skattekommisionen foreslår, at der lægges et loft over indbetalingerne på ratepensioner på 250.000 kr. om året. Dette loft kommer i følge forslaget til at gælde selvstændige fra år 2015.

Med virkning fra 2004 har selvstændige haft mulighed for at indbetale op til 30 procent af overskuddet i deres virksomhed årligt på en ratepension. Pensionerne udbetales på et tidspunkt, når den selvstændige er pensioneret og derfor har en lavere skattepligtig indkomst og en tilsvarende lavere skattesats.

2004-loven har taget højde for, at selvstændige har stærkt svingende indkomster og derfor kan have behov for at indbetale store beløb på en ratepension, hvis det går særligt godt i et bestemt år.

- Det behov for fleksibilitet har selvstændige stadig. Derfor vil forslaget gøre det mere besværligt for selvstændige at spare op til pension, siger statsautoriseret revisor Bo Sponholtz, PriceWaterhouseCoopers.

Han er klar over, at den såkaldte ophørspension, hvortil selvstændige kan indbetale avancen ved salg af aktiver ved virksomhedsophør på en ratepension, ikke er omfattet af Skattekommissionens forslag. Det er en ordning, som mange selvstændige bruger.

- Men en løbende indbetaling er bedre end en indbetaling ved salg af virksomheden på pensionstidspunktet. Det er jo ikke sikkert, at der er en avance på aktiver, der kan indbetales, når man ophører med at drive selvstændig virksomhed. Desuden oplever mange selvstændige, at de ikke kan opnå en goodwill-gevinst ved salget af deres virksomhed, tilføjer Bo Sponholtz.

Han peger også på, at der er behov for overgangsordninger for selvstændige, der har indbetalt på ratepensioner i mindre end ti år.

- Nye selvstændige erhvervsdrivende er måske først trådt ind i ordningen for få år siden og har ikke fået opsparet så meget, fordi de planlægger at gøre det i fremtidige år, hvor indtjeningen er større, siger han.

Bliver klogere med Erhvervsbladet.dk Download gratis bøger om finansiering

Læs mere om konsekvenserne af skattereformen. Erhvervslivet betaler milliarder for reform

Dyrere at køre i varevogn