Lettere at overtale mænd til at udskyde pensionen

Lønstigninger og kontrol over jobbet er nogle af de faktorer, der påvirker mænd og kvinders valg af tilbagetrækningstidspunkt.

Ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI) viser, at det er lettere at overtale mænd end kvinder til at udskyde pensionen lidt.

Mænd er mere tilbøjelige til at blive længere i jobbet, hvis de for eksempel får mere i løn eller større kontrol over deres job.

Forskningen peger på, at det i høj grad er kvaliteten af arbejdslivet, som er afgørende for hvornår både mænd og kvinder vælger at gå på pension.

SFI har i en ny undersøgelse dokumenteret, at kvaliteten af arbejdslivet påvirker mænd og kvinder forskelligt, når det gælder de ældres tilbagetrækningstidspunkt.

For eksempel vil en lønstigning på 10 procent få mænd til at blive i gennemsnit 4 måneder længere i jobbet, mens det for kvinder kun vil betyde, at de bliver i jobbet en halv måned længere i gennemsnit. Det er en væsentlig forskel mellem kønnene.

Kontrol over jobbet påvirker ligeledes mænds beslutning om, hvornår de går på pension, mens det samme ikke er tilfældet for kvinder.

Det er vigtigt at holde disse forskelle for øje, hvis man ønsker at beholde de ældre på arbejdsmarkedet.

-Hvis færre trækker sig tilbage ved først givne lejlighed, og i stedet udskyder tilbagetrækningen fx ét eller to år, vil det have en mærkbar effekt på arbejdsstyrken, siger Mona Larsen.

Til trods for forskellene findes der også områder, hvor mænd og kvinder påvirkes lige meget. Det gælder eksempelvis tilfredshed med arbejdstiden og muligheden for at bruge sine evner.