Eksporten overrasker

Udviklingen i eksporten betyder, at handels- og betalingsbalanceoverskuddet blev større end ventet.- Det var en positiv

overraskelse, da både handels- og betalingsbalanceoverskuddet var et par milliarder større, end vi havde ventet, siger

seniorøkonom Sten Bocian fra Dansk Bank.- Det var specielt eksporten, som overraskede positivt. Vi havde frygtet, at

den internationale afmatning havde præget de danske eksportvirksomheder. Eksporten til lande som Japan, Frankrig og Østeuropa har

klaret sig godt, og det tyder på, at virkosmhederne har været i stand til at generere eksporten over til andre markeder,

når de lande, vi plejer at eksportere til, ikke aftager så meget, siger Steen Bocian.Samlet set nåede eksporten

i august 37 mia. kr, mens importen udgjorde 31,3 kr. Dermed rundede handelsbalancen et plus på 4,8 mia. kr. i august, mens betalingsbalance

viste et overskud på 5,4 mia. kr. Eksportvæksten trækkes især frem af EU-markederne, mens det amerikanske

marked er for nedadgående. Eksporten til de øvrige EU-lande er således vokset 2,2 pct. i de seneste tre måneder,

mens der har været tale om et samlet fald til ikke EU-lande, oplyser Danmarks Statistik. Inden for EU er det især en eksportvækst

på knap otte pct. til Sverige, som trækker opad, mens eksportfaldet til ikke EU-lande først og fremmest skyldes

et fald i USA-eksporten på hele 10,4 pct. Til gengæld er eksporten til det japanske marked vokset 20,4 pct. vls/RB-Børsen