Derfor arbejder københavnerne længere end andre

Seniorerne i København er blevet langt mere aktive på arbejdsmarkedet over de seneste ti år. Det kan der være flere årsager til, mener eksperter.

Der har været ekstra meget gang i jobfesten i København de senere år. Det er en af årsagerne til, at der har været en solid stigning i andelen af seniorer, som bliver længere på arbejdsmarkedet, i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

For ti år siden var seniorerne i København blandt dem i Danmark, som var hurtigst til at smide arbejdstøjet og trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Men det har den solide jobfest og høje boligpriser ændret på. I perioden fra 2008 til 2019 er andelen af seniorer, som er blevet på arbejdsmarkedet, vokset mest i København.

Der er tale om det, man kalder erhvervsfrekvensen for danskere over 65 år. Det vil sige, hvor stor en andel af personer over 65 år der står til rådighed for arbejdsmarkedet i de forskellige egne af landet. Siden 2008 er erhvervsfrekvensen vokset over hele landet for seniorerne, men København og Østjylland skiller sig ud med de største stigninger.

Det viser beregninger fra pensionsselskabet Velliv på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Heri kan man se, at det i 2019 er 11,9 pct. af seniorerne i København, som er på arbejdsmarkedet. Det er en stigning på fire procentpoint i forhold til 2008. Gennemsnittet for hele landet er kommet op på 12,3 pct.

Østjylland har haft landets næsthøjeste stigning i erhvervsfrekvensen for seniorerne med en fremgang på 3,4 procentpoint til 12,9 pct.

»I København har der været et efterslæb med hensyn til andelen af seniorerne på arbejdsmarkedet. Det er nu indhentet. Der har virkelig været gang i den rent økonomisk over de seneste ti år i København. Det har gjort, at det er en af de egne af landet, hvor efterspørgslen efter den ældre arbejdskraft er steget mest,« siger cheføkonom i Velliv Jens Christian Nielsen, der ligeledes mener, at fremgangen i hovedstaden kan skyldes høje boligpriser i København.

»I de sidste ti år er leveomkostningerne steget meget i København. Det kan godt være, at der er nogle, som siger, at vi skal arbejde et eller to år ekstra på grund af det,« siger Jens Christian Nielsen.

Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

»De, som er ressourcestærke – både i uddannelse og i tilknytning til arbejdsmarkedet – er flyttet til København.«


Ændret befolkning

Til analysen har Velliv brugt Danmarks Statistiks opdeling af landet i landsdele. Og i analysen kan man se, at det er i Nordsjælland, at andelen af seniorer på arbejdsmarkedet er højest. I den del af landet er erhvervsfrekvensen for personer over 65 år på 14 pct. I Københavns omegn er den på 11,4 pct. I den del af landet har der også været en ganske pæn fremgang i erhvervsaktiviteten blandt seniorerne.


Senere pension i hele landet

Figuren viser, hvornår danskerne trækker sig tilbage i de forskellige dele af landet.

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremhæver cheføkonom Erik Bjørsted, at sammensætningen af befolkningen i byen København i dag er meget anderledes end for ti år siden. Det kan have været med til at påvirke, hvor stor en andel af seniorerne der er aktive på arbejdsmarkedet.

»Rent økonomisk er det gået ekstra godt i København de senere år. Det er nok en del af årsagen, men der kan også være noget strukturelt. I de sidste ti år har vi set et mønster, hvor de, som er ressourcestærke – både i uddannelse og i tilknytning til arbejdsmarkedet – er flyttet til København. Det er dem, som bliver længst på arbejdsmarkedet,« siger Erik Bjørsted.

»Modsat er mange af dem, som ikke er så ressourcestærke, flyttet fra hovedstaden,« siger Erik Bjørsted.

Det er Jens Christian Nielsen enig i. Han påpeger, at der er mange fra omegnskommunerne, som flytter ind til København, når børnene er flyttet hjemmefra. Det er ofte de ressourcestærke, som bliver længere på arbejdsmarkedet.


Andelen af seniorer på arbejdsmarkedet

Erhvervsfrekvensen for personer over 65 år i de forskellige dele af landet. Erhvervsfrekvensen er andelen af danskere over de 65 år, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.