Dansk inflation fortsat under EU-gennemsnit

Forbrugerprisindeks. Med et fald på 0,4 procentpoint ligger den danske inflation stadig under gennemsnittet for euro-landene.

I juni var inflationen i EU 2,1 procent, hvilket er uændret fra måneden før, viser nye tal fra Danmarks statistik.

For de lande, som har indført euroen som fælles valuta, var inflationen i juni 1,9 procent – det samme som måneden før.

Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år.

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks for Danmark faldt til 1,3 procent i juni fra 1,7 procent den foregående måned. Dermed ligger inflationen i Danmark fortsat et godt stykke under den gennemsnitlige inflation i EU.

Inflationen var igen i juni lavest i Malta med minus 0,6 procent. Dermed falder forbrugerpriserne fortsat i Malta. Inflationen var i juni højest i Letland med 8,9 procent og Ungarn med 8,5 procent.

HICP benyttes til at sammenligne forbrugerprisernes udvikling i EU-landene, Island og Norge – og til opgørelse af den gennemsnitlige prisudvikling for hele EU og for eurolandene.

jlu