Bush spreder optimisme

Økonomiminister Takenaka vil lægge yderligere pres på centralbanken, Bank of Japan for at lempe på den hidtidige

stramme pengepolitik og vil kræve, at centralbanken hjælper nødstedte banker gennem køb af obligationer.

Finansminister Shiokawa vil hæve det månedlige beløb til dette formål til 7,5 mia. USdollars.

Protester

mod spareplaner

(BERLIN) Den tyske finansminister Hans Eichel arbejder på nye spareforanstaltninger for at tilpasse underskuddet

på finansbudgettet til EUs krav. Eichels spareplan omfatter alle led i Tysklands administration: Forbundsregeringen, provinsregeringerne,

kommunerne og det sociale forsikringsvæsen. Ifølge "Der Spiegel" siger Eichel, at alle instanser skal være

med i spareprogrammet for at gennemføre besparelser på over 10 mia. euro. Mange af kommunerne har på forhånd

protesteret kraftigt imod Eichels spareplaner. De siger, at der ikke kan hentes flere penge hos skatteyderne eller fra de lokale budgetter.

Tysklands problem er, at underskuddet på finansbudgettet i betænkelig grad nærmer sig den grænse, som EU har

fastsat. Eichel håber, at underskuddet i år 2004 kan være bragt ned til kun 0,5 pct. af bruttonationalproduktet.

Verdensbanken

årsmøde i Oslo

(OSLO) Verdensbankens årlige konference "ABCDE-Europe" (Annual Bank Conference on Development

Economics) er flyttet fra Stockholm til Oslo, hvor den finder sted i dagene 24. til 28. juni, oplyser det norske udenrigsministerium,

der skal være vært for konferencen om udvikling og økonomi. I fjor var årsmødet henlagt til Barcelona,

men måtte aflyses på grund af frygt for voldelige optøjer.Farvel til francen

(PARIS) Frankrig har nu

sagt et endeligt farvel til francen, der var landets valuta gennem 641 år. Overgangen til euro er foregået gnidningsløst,

og i sidste uge var der kun få franc tilbage ved indkøb i forretningerne. De gamle penge kan nu kun ombyttes i bankerne.

Holland, Irland og Frankrig er de første af de 12 euro-lande, der helt har sløjfet brugen af deres gamle valutaer. Resten

af landene kan bruge deres oprindelige penge til og med 28. februar. Derefter er det slut, og veksling skal ske i bankerne.


I

1958 var den gamle franc så devalueret, at præsident de Gaulle besluttede at udgive en ny, der var 100 gamle franc værd.

Britisk

øl på fremmarch

(LONDON) Det britiske bryggeri Scottish & Newcastle overtager for to mia. euro den finske drikkevaregruppe

Hartwall i forbindelse med udvidelsen af S&Ns virke fra Atlanterhavet til Sibirien, og bryggeriet markedsfører sit øl

i syv europæiske lande og regner med at få en god andel i Rusland, hvor der i stigende grad sker en ændring i drikkevanerne

fra vodka til øl. Ved overtagelsen får S&N en 50 pct.s andel, som Hartwall har i Baltic Beverages Holdings (BBH),

hvis ølmærke Baltika er førende i Rusland og i de tre baltiske lande. Den ny gruppe får et årssalg

på ca. 808 mio. euro.Stivnede fronter(STUTTGART) Fronterne er trukket skarpt op forud for overenskomstforhandlingerne

mellem arbejdsgivere og fagforbund i metal- og elektroindustrien, der begynder fredag. Fagforeningerne har på forhånd krævet

6,5 pct. mere i lønposerne, og arbejdsgiverne har ladet forstå, at kravet er for højt og vil medføre nedlægning

af et betydeligt antal arbejdspladser. De siger, at IG Metall leger med ilden og har mistet enhver forbindelse med virkeligheden.

Arbejdsgiverne fastholder, at en overenskomst skal baseres på en nøje afvejet balance mellem en forøgelse af produktiviteten

og lønniveauet. De ser gerne en flerårig overenskomst med mulighed for en revision hen ad vejen.

Døgnåbent

i Norge

(OSLO) I Norge er man på vej til at ophæve loven om forretningernes åbningstider. Det sker efter forslag

fra børne- og familieminister Laila Dåvøy fra det kristelige folkeparti, der allerede har sikret sig et flertal

i Stortinget. Den norske dagligvarebranche har ifølge "Aftenposten" ikke bedt om lov til at holde butikkerne døgnåbent.

I dagligvarebranchen siger koncerndirektør i NorgesGruppen, Per Roskifte, at følgen bliver ekstra omkostninger og store

vanskeligheder med at få personale. Kun få forretningsdrivende vil få en fordel af de frie åbningstider, siger

han. I øvrigt har butikkerne i Norge i dag lov til at holde åbent til kl. 21.Barclays Bank udvider(LONDON)

Den britiske Barclays Bank øgede i fjor udbyttet før skat med ni pct. til 3,6 mia. pund fra 3,3 mia. pund i 2000. Omfanget

af usikre og misligholdte lån steg imidlertid med 35 pct. til i alt 1,15 mia. pund som en direkte følge af forværrede

økonomiske betingelser i større britiske virksomheder. Barclays Bank vil udvide virksomheden både i Storbritannien og

i det øvrige Europa for investorer. Barclays er repræsenteret i 12 lande i Europa.