Arbejdsgiverne støtter nye krav til universiteter

Dansk Erhverv og Dansk Arbejdsgiverforening er enig i, at der skal laves om på taxametersystemet, så de universiteter, der er bedst til at uddanne unge til arbejde, får flest penge.

Formanden for regeringens produktivitetskommission Professor Peter Birch Sørensen fremlægger her til formiddag de første resultater fra regeringens produktivitetskommission. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torkil Adsersen
Der skal være kontante belønninger til de universiteter, der er bedst til at uddanne unge, så de kommer i arbejde og ikke ender i ledighedskøen.

Sådan lyder meldingen fra Dansk Erhverv, der dermed bakker op om Produktivitetskommissionens anbefaling om at ændre i det nuværende taxametersystem.

»Alt for mange unge uddanner sig i blindgyder, hvor der ikke er job eller muligheder. Det er spild af menneskelige og økonomiske ressourcer, og det kan vi som samfund ikke kan være bekendt,« siger forsknings- og uddannelsespolitisk chef hos Dansk Erhverv, Mette Fjord Sørensen i en pressemeddelelse.

I sin netop fremlagte rapport fastslår Produktivitetskommissionen, at alt for mange unge bliver uddannet til ledighed, og at de 145 milliarder kroner, der hvert år bliver brugt på uddannelser herhjemme, kan udnyttes langt bedre.

Derfor anbefaler kommissionen en gennemgribende reform af finansiering af uddannelsessystemet, hvor de universiteter, der f.eks. kan påvise, at deres tidligere studerende ender med en høj indkomst og beskæftigelse, får flere penge af staten.

Samtidig lufter kommissionen muligheden for lavere SU til studerende på de uddannelser, som historisk set har ført til høj ledighed, som Mette Fjord Sørensen også ser positivt på.

»I 00erne fik mange at vide, at de blot skulle vælge den uddannelse, som de havde lyst til. Det er selvfølgelig vigtigt, at have interesse for et emne, men det er helt forkert kun at se uddannelse som et selvrealiseringsprojekt. Samfundet investerer i unge mennesker, og man kan med rette forvente at uddannelse skal give et afkast tilbage til samfundet,« siger hun.

Også hos Dansk Arbejdsgiverforening, DA er direktør Henrik Bach Mortensen begejstret for de nye anbefalinger.

»Vi skal droppe berøringsangsten og gennemføre gennemgribende forandringer af et fejlslået uddannelsessystem," skriver han i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Fagligheden skal i højsædet, og DA støtter Produktivitetskommissionens forslag om at skabe stærke økonomiske incitamenter for elever, lærere og uddannelsesinstitutioner. Forandringerne skal starte med reformen af erhvervsuddannelserne, der allerede er til politisk forhandling.«


Også Dansk Industri er enig i anbefalingerne om, at der skal gøres mere for at motivere unge til at søge ind på de uddannelser, hvor der er gode fremtidige jobmuligheder. Ifølge erhvervsorganisationens direktør, Lars Goldschmidt skal der dog også sættes ind i forhold til undervisningen i folkeskolen.

»Vi har brug for flere unge, der begejstret vælger de uddannelser, som erhvervslivet efterspørger. Det kræver en meget mere motiverende undervisning ikke mindst i matematik og naturfag,» siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Der er behov for bedre oplysning, men også at vi giver de unge selv nogle flere tilskyndelser til at vælge uddannelser, der kan bruges på fremtidens arbejdsmarked.«