Hanne Falkensteen død

Hanne Falkensteen, fhv. borgmester, Hørsholm, er død, 81 år.

Hun var født i Aalborg og blev student i 1954. Herefter tog hun til England og Schweiz i nogle år, blev uddannet som fysioterapeut i 1957 og var ansat på Polioinstituttet 1958-1961. I årene 1967-1980 arbejdede hun på Invalidebørnshjælpens børnehjem i Hørsholm, og kom herefter til Ferrosan som bedriftsfysioterapeut indtil 1988.

Allerede i 1970 tog hun hul på sin politiske karriere som medlem af skolekommissionen i Hørsholm, og i 1978 blev hun valgt ind i byrådet for Det Konservative Folkeparti.

I 1988 blev hun valgt til borgmesterposten i Hørsholm Kommune og sad her i 13 år indtil 2001, og var også medlem af Frederiksborg Amtsråd 1990-1998. Hun valgte ikke at genopstille i 2002 og har siden ikke aktivt beskæftiget sig med politik. Hun var gift med Jørgen Falkensteen, og sammen fik de tre børn.

Axel Ljungquist, fhv. afdelingsdyrlæge, Skovlunde, er død, 93 år.

Efter dyrlægeeksamen i 1950 startede Axel Ljungquist som assistent på Landbohøjskolen på hygiejnisk-bakteriologisk laboratorium, og efter at have været i landpraksis blev han i 1958 ansat i Københavns Sundhedskommission.

I 1961 blev Ljungquist afdelingsdyrlæge med bl.a. Københavns Kødby, Fisketorvet og Grønttorvet som arbejdsområde.

Fra 1991 og frem til sin pensionering var han leder af Levnedsmiddelkontrollens information- og udviklingsarbejde.

Han har i mange år holdt foredrag om modstandskampen og sin indsats som gruppefører i Holger Danske, der i 2008 blev beskrevet i Peter Birkelunds bog »Holger Danske«.

I anledning af markeringen for 70-årsdagen for bruddet med besættelsesmagten og samarbejdspolitikken 29. august 1943 modtog Axel Ljungquist en ekstraordinær hædersgave fra Folketinget.