Formidleren

Carl Henrik Koch, docent, dr.phil., Hørsholm, fylder 75 år 15. november..

Hvis der er én ting, der kendetegner Carl Henrik Koch, er det formidling. Ikke mindst har danskerne kunnet nyde godt af hans virke som fagkonsulent og forfatter ved Den Store Danske Encyklopædi.

I overensstemmelse med den bedste humanistiske tradition i Danmark har filosoffen og videnskabsteknikeren Koch altid sat en ære i at skrive, så både fagkolleger og interesserede uden for det faglige miljø – det, der med Kochs egne ord i gamle dage hed den dannede offentlighed – kunne få noget ud af at læse hans skriftlige arbejder.

Carl Henrik Koch er mag.art. i filosofi fra Københavns Universitet årgang 1965 og senere dr.phil. på en disputats om den bornholmske præst, Adolp Peter Adler, der havde en vis indflydelse på Søren Kierkegaard. En kort periode var Koch bibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek, inden han blev ansat ved Filosofisk Institut på Københavns Universitet, først som amanuensis, senere som afdelingsleder og lektor og fra 1988 og indtil pensioneringen 2007 som docent. Efter sin ansættelse ved universitetet var Koch i mange år aktiv i universitetspolitik - også administrativt, bl.a. som dekan og prodekan - men uden at svigte det faglige og formidlende.

Fødselaren har et omfattende forfatterskab om filosofiske emner og filosoffer bag sig. Værket over dem alle er Den Danske Filosofis Historie i fem bind (sammen med Steen Ebbesen). Siden pensioneringen er det blevet til fem bøger (én med hustruen, museumsformidler Vibeke Koch), en række artikler i danske og internationale bøger og hyppig forelæsningsvirksomhed på Folkeuniversitetet.

Da Carl Henrik Koch i 2005 modtog prisen fra Selskabet til de Skønne og Nyttige Videnskabers Forfremmelse for en betydelig sproglig/litterær kulturindsats, glædede det ham især, at der var tale om en pris fra et selskab med rod i den oplysningstid, som han på utallige måder føler sig nært beslægtet med. For tiden er han i gang med at forberede sig til at skrive en bog om en af oplysningstidens store skikkelser, den hollandske filosof Baruch Spinoza.