Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Statsborger-automatik?

Der kan være relevante grunde til, at Folketingets Indfødsretsudvalg nu vil genoptage omkring 700 ansøgninger om dispensation for de prøver i dansk og samfundsviden, som man normalt skal bestå for at blive dansk statsborger.