Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Skal alle de, der er psykisk nedslidt på grund af en utålelig chef, også pensioneres tidligt?

Hvad med de psykisk nedslidte? De som f.eks. har eller har haft en nedrig, utålelig arbejdsgiver, chef, overordnet, projektleder o.s.v. og som af den grund er nedslidt psykisk? skal de blive på arbejdsmarkedet, til de er 72 år eller længere? Fold sammen
Læs mere

Hvem er nedslidt?

De nedslidte skal have lov til at gå tidligere på pension, proklamerer røde som blå partier, og her tænker de fleste nok på dem med håndens og kroppens arbejde.

Men hvad med de psykisk nedslidte? De som f.eks. har eller har haft en nedrig, utålelig arbejdsgiver, chef, overordnet, projektleder o.s.v. og som af den grund er nedslidt psykisk? Skal de blive på arbejdsmarkedet, til de er 72 år eller længere?

Det er langt nemmere at træne og genoprette en nedslidt krop, så den kan få et udmærket liv, end det er at genoprette et psykisk nedslidt sind.

I parentes bemærket er jeg så træt af Kristian Thulesen Dahl. Han er efterhånden så »rød«, at der kan gå ild i ham uden brug af en tændstik.

Else Johannessen, Kgs. Lyngby

Sognebånd

Jan Østergaard Bertelsen kommer i sit læserbrev i Berlingske 31. januar med en utrolig interessant, omend måske utopisk, tanke: tænk, hvis man kunne konkurrence-udsætte kommunerne, uden at man behøvede at flytte bopæl?

Det er fint nok, at København har et rødt flertal. Men kunne vi så ikke aftale, at de røde vælgere selv skal betale for deres politikeres fantastiske idéer? Hvis jeg f.eks. identificerer mig mere med Tårnby Kommunes måde at gøre tingene på, så betaler jeg min kommuneskat til dem, og de opfylder mine kommunale rettigheder. Selvom jeg bor på Østerbro! Veje og parker bliver i forvejen brugt primært af udenbys gæster, så dét kan ikke være et modargument.

Mon ikke det for alvor vil rykke noget i forhold til at gøre de dårlige bedre og holde fantasterne i skak, at man rent faktisk kan løse sognebånd til en anden kommune?

Hans Jørgen Pedersen, København

Tante Berlingskes strenge blik

At læse dagens Berlinger ved morgenkaffen kræver sit af læseren. Sid ordentligt op, ha’  servietten i skødet og tyg for Guds skyld af munden, inden du - uden at slubre - tager næste bid brød og vær opmærksom.

For Thomas Larsen fortæller om prins Joachim i et sprog, der kan få læseren til at føle sig hensat til en periode før 1920. Stilen fra dengang følges op i samme avis af herr Søren Frank, der anbefaler, hvorledes man bedst via TV-skærmen præsenterer vine for masserne.

Torben H. Rohde, Hørsholm

Er skolen for læring eller leg?

Det besluttes nu, at skoledagen for de yngste elever skal være kortere, bl.a. med den begrundelse, at eleverne ikke har tid til deres fritidsinteresser. At eleverne har dette ønske er forståeligt, men at forældre har samme ønske må være et udslag af misforstået  forældrehensyn, og Danmarks Lærerforenings tilslutning kan meget vel være af rent fagpolitiske grunde.

Hvornår indser de ansvarlige, at børn kun får kontant viden ved at opholde sig i en skole, hvor der undervises af velforberedte lærere, der formår klasseledelse? Og hvor eleverne allerede tidligt, og ikke som nu først i 8. klasse, bliver karaktermæssigt evalueret, så både elever og lærere har et kvantitativt mål for deres standpunkt og derfor ikke bliver overrasket over de utilfredsstillende karakterer ved 9. klasses afgangsprøve, som det fremgår af Undervisningsministeriets karakteroversigt for grundskolerne.

Man kan ikke lege sig til al viden. Noget kræver også, at man »slider bukserøv«.

Hvem tager ansvaret for den læring, som børnene nødvendigvis må have, for at kunne klare sig senere i livet?

Ib Walther Møller, Frederiksberg

Tre »fluer« om pensionen

Politikerne slås op til valget om pension i en ret tidlig alder. Nogle af de medborgere, der har levet et normalt liv, men et hårdt arbejdsliv, trænger til en tidlig pension, og er sure over, at ”misbrugere” behandles på mange måde bedre.

I min krøllede hjerne kunne samfundet gøre flere ting – samtidig.

En stor del, meget stor endda, af dem, der nærmer sig pensionsalderen, ryger og drikker, og er på mange områder selv skyld i, at de ikke er gode på arbejdsmarkedet. Den tidlige pensionsalder vil ikke være fair for alle. Hvorfor skal den enkelte belønnes for at have et misbrug?

Ligesom nye indvandrere skal udfylde et skema, burde de, der søger en tidligere pensionsalder, også udfylde et skema. Er de rygere, har de alkoholmisbrug, har de kontakt til familien, især børn, er de overvægtige, er de gift/samlevende, er de tidligere straffet, hvornår var sidste arbejdsperiode og så videre.

Er der for mange negative svar, burde ansøgeren fortsætte med kontanthjælp, og ikke en pension, der er mere end dobbelt så stor som en vedvarende kontanthjælp.

Win-win situationen kunne være, at mange, der har nået 50 års-alderen, holder op med at ryge og drikke. De skulle jo nødig miste den høje pension ...

Finn Wagner, Ringe