Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Åbenlyst uegnede forældre skal ikke stå i vejen for adoption

sdasd
Børne- og socialminister Mai Mercado (K). Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

I denne uge førstebehandlede Folketinget en lovændring vedrørende adoption uden samtykke. For der er børn, som kommer til verden med forældre, der helt åbenlyst ikke kan og aldrig vil kunne løfte forældrerollen. I dag går vi rigtig langt for at tage hensyn til de forældre, som i årevis kan trække sagerne ud – med den konsekvens, at barnet lever i et limbo, og plejefamilien skal passe på ikke at knytte sig alt for meget til barnet.

Lovforslaget skal blandt andet sikre, at barnet kan komme hjem til adoptivfamilien, allerede når der er truffet en endelig afgørelse i det administrative system, og ikke som i dag skal vente på sagens afslutning i domstolssystemet. På den måde kan barnet knytte sig til adoptivfamilien og dermed få en stabil hverdag helt op til to år tidligere end i dag. Vi ved fra forskning, at kontinuitet og stabilitet er helt afgørende parametre i et barns opvækst. Og kan børn ikke være hos deres biologiske forældre, fordi det er decideret skadeligt, kan en adoption uden samtykke være det rette frem for at blive anbragt i en lang årrække uden for hjemmet. Det handler om at have fokus på barnets rettigheder frem for forældres ret til at være mor og far, når de ikke har evnerne til det.

Som det er i dag er der børn, som ikke får muligheden for at blive adopteret, fordi kommunerne vurderer, at det til syvende og sidst ikke tjener barnet bedst at skulle kigge ind i en flerårig periode med usikkerhed om tilknytning, før der ligger en afgørelse. Det skal vi gøre op med, og derfor er vi enige om, at den nye lovgivning skal gøre processen hurtigere, så en adoption tidligere i barnets liv kan give kontinuitet og skabe tryghed for barnet.

Det er vores håb, at når kommunerne bruger de nye regler, vil det være med 100 procent fokus på barnets bedste. Der har været bekymring fra enkelte organisationer for, at mulighederne vil blive udnyttet til at spare penge, fordi en adoption koster mindre i kommunekassen. Det kan ikke understreges nok, at økonomiske hensyn og budgetovervejelser ingen steder hører hjemme, når kommunerne overvejer, om et barn skal adopteres. Derfor vil vi følge området tæt i de kommende år. Der er kun ét hensyn, der bør vægtes i disse sager – og det er hensynet til barnet. Rasmus Kjeldal, direktør for Børns Vilkår, og Mai Mercado, børne- og socialminister (K)