Præst, coach og Kierkegaard-ekspert: »Vi har glemt at spørge, hvad der driver os og giver mening til vores liv«

Kan man gøre Søren Kierkegaards komplekse værker til en 10-punkts ledelsesfilosofi i en bog på 92 sider? Ja, mener Pia Søltoft, ph.d., ledelsescoach og præst, der har skrevet bogen »10 ting ledere kan lære af Kierkegaard«

Foto: Huset Mydtskov

Hvorfor koge Kierkegaards komplekse filosofi ned til en 10-trins guide til ledere i en bog på under 100 sider?

»Fordi det er nødvendigt. Et klassisk værk som Kierkegaards har noget at sige enhver tid. Men i dag har ingen tid til at læse et helt forfatterskab. Derfor »oversætter« jeg den opgave, som Kierkegaard mener, ethvert menneske er stillet: At tage livet og ansvaret for det på sig ved at spørge sig selv: Hvad lever jeg for? Hvorfor står jeg op hver morgen? Hvad sætter retningen for mit liv? I dag lever vi i de hurtige meningers tid, hvor vi alle skal være forandringsvillige og omstillingsparate. Men vi har glemt at spørge efter, hvad der driver os og giver mening til vores liv og dermed til vores ledelse.«

»Efterhånden gik det op for mig, at Kierkegaards projekt var, at få mig til at finde ud af, hvem jeg var, og hvad jeg ville med mit liv.«


Kierkegaard er notorisk svær at læse. Er man simpelthen nødt til at »oversætte« ham, for at nogen kan forstå ham i dag?

»Ja. Der går noget tabt i enhver oversættelse. Men vi har altid oversat. Så de, der fx ikke behersker et givent sprog, alligevel kan få del i noget vigtigt. Sådan opfatter jeg også min »oversættelse« af Kierkegaard; som en delagtiggørelse i noget vigtigt. Men forenkling og forsimpling er ikke det samme. Når man forsimpler gør man noget lettere, mere banalt end det er. At forenkle ved at »oversætte« er kernen i al god formidling.«

Alt kan ikke måles og vejes

Hvad er det vigtigste, ledere kan lære af Kierkegaard?

»Det vigtigste ledere kan lære af Kierkegaard er, at idealitet er mere værd end nytte, og at alt ikke kan måles og vejes. Grundtanken med bogen er, at jeg tager et tema op, der løber som en rød tråd gennem forfatterskabet: Ethvert menneske skal finde den ide, for hvilken det vil leve og dø. Det er at finde sin idealitet. Det tema udfolder jeg gennem 10 korte kapitler, der hver især giver Kierkegaards konkrete bud på, hvordan man finder sin idealitet, hvordan man beslutter sig for den og fastholder den med viljestyrke. Og hvordan man kan og bør skelne mellem det, man kan ændre, og det man ikke kan samt, hvorledes man ændrer retning, hvis man har valgt forkert.«

Kierkegaard har fyldt en stor del af dit arbejdsliv - som forsker, konsulent og præst. Hvad er det ved lige netop ham, der fascinerer dig så meget?

»Det har altid betaget mig, at hans værker får én til at tænke over livet og døden og meningen med det hele. Da jeg var ung studerende, ville jeg finde ud af, hvem Kierkegaard egentlig var. Men efterhånden gik det op for mig, at Kierkegaards projekt var, at få mig til at finde ud af, hvem jeg var, og hvad jeg ville med mit liv. Som forsker er det projekt, der har drevet mig at finde ud af, hvordan vores forhold til os selv hænger sammen med forholdet til andre mennesker.

Jeg har derfor beskæftiget mig med etik og kærlighed. Som ledelseskonsulent er det samme interesse, men her lægger jeg vægt på, hvordan det ene menneske kan stå klarere for sig selv og blive tydeligere for andre og derved lede dem i egen retning. Som præst er Kierkegaards forfatterskab en guldgrube, fordi han forholder sig direkte til de bibelske tekster, som han netop »oversætter« og gør nærværende.«