Orkester undgår fyringer: Går kollektivt ned i løn

Der skal alligevel ikke ske fyringer i Det Kongelige Kapel. I stedet går samtlige orkestermedlemmer 10 procent ned i løn og 10 procent ned i arbejdstid.

Musikerne i Det Kongelige Kapel - her under prøver på Macbeth i Operaen i 2013 - har valgt i fællesskab at gå 10 procent ned i løn og arbejdstid for at imødekomme sparekrav. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Én for alle, alle for én. Medlemmerne af Det Kongelige Kapel har aflagt musketer-ed om i fællesskab at bære de varslede besparelser og bevare det størst mulige kapel inden for den økonomiske ramme.

Det betyder, at der ikke i denne omgang, som det ellers var forudset under de seneste dages forhandlinger mellem orkestret, Dansk Musiker Forbund og Det Kongelige Teaters ledelse, bliver fyret orkestermedlemmer, men at samtlige 104 nuværende ansatte i orkestret går 10 procent ned i løn og 10 procent ned i arbejdstid.

Det Kongelige Teater havde ellers ifølge Berlingskes oplysninger spillet ud med ca. otte afskedigelser, så antallet af musikere kom ned på 96, hvoraf yderligere 16 skulle ned på trekvart tid. Nu bliver der i stedet tale om en samlet løn- og arbejdstidsnedgang for alle orkestermedlemmer.

»Aftalen bevarer det størst mulige kapel indenfor de givne økonomiske rammer. Vi har har afværget afskedigelser og væsentligt forringede deltidsansættelser,« siger DMFs chefforhandler på orkesterområdet, sekretariatschef Nanna Klingsholm.

Forhandlingerne har været intensive på grund af tidspres – det er nemlig en del af overenskomsterne på Det Kongelige Teater, at afskedigelser kun kan ske i januar måned.

»Under de vilkår synes vi, at vi har nået en aftale, som vi godt kan stå inde for. Vores fokus har først og fremmest været, at alle nuværende medlemmer af Kapellet kunne bevare deres ansættelse,« siger Nanna Klingsholm.

Det er helt usædvanligt, at et orkester kollektivt er gået ned i løn og arbejdstid for at afværge fyringer, og tillidsrepræsentant Alexander Øllgaard er da også både stolt og bevæget over det sammenhold, orkestermedlemmerne har udvist. Forslaget om den fælles lønnedgang blev enstemmigt vedtaget i orkesterforeningen, oplyser han.

»Vi har vurderet, at udspillet fra ledelsen for at komme i mål med besparelserne ikke var kunstnerisk forsvarligt, det ville have ødelagt både sammenholdet og det kunstneriske udtryk i orkestreret,” siger han. ”Derfor måtte vi finde en anden løsning, så vi fortsat kan levere den højeste kunstneriske kvalitet. Det er en stor ting, at hele orkesteret har stået sammen. Det er en helt uset solidaritet, medlemmerne har vist.«

Også teaterchef Morten Hesseldahl er glad for det forhandlingsresultat, der er nået.

»Den aftale, der nu er indgået, som også indebærer, at musikerne bl.a. har sagt ja til fem ekstra tjenester pr. sæson, og at der kommer nogle forskydninger i instrumentgrupperne, vil give os langt større fleksibilitet til at planlægge og levere flere koncerter og forestillinger end tidligere,« siger han og forventer, at man fremover vil komme tættere på en fuld udnyttelse af orkestret.

Det betyder dog ikke, at det vil være slut med også at hyre andre orkestre ind, understreger Morten Hesseldahl.
»Det har altid været en del af Det Kongelige Teaters dna at arbejde med orkestre udefra, f.eks. Concerto Copenhagen eller Copenhagen Phil. Det er der en politisk forventning om, så det vil vi også gøre fremover,« siger han.