Nyborg vil fortælle sin historie

I Middelalderen var Nyborg Slot et magtcentrum i Danmark. Nu vil byen erobre sin historie tilbage, og der investeres ti millioner kroner i forundersøgelse og arkitektkonkurrence. »Det vil være et kolossalt boost for byen,« siger borgmesteren.

Nyborg Slot og citadellet omkring slottet ligger tæt på Nyborg centrum og er et rekreativt område for byens borgere og turister. Nu skal et nyt projekt, som bl.a. omfatter restaurering af slottet og et nyt besøgscenter, anskueliggøre den historiske forbindelse mellem middelalderslottet og Nyborg Torv, hvor byens rådhus ligger. Foto: Niels Ahlmann Olesen Fold sammen
Læs mere

Har man gjort holdt i Nyborg, så er man formentlig også faldet pladask for området omkring Nyborg Slot med dets tyste, sorte kanaler og voldgrave, grønne parkanlæg og den umiddelbare nærhed til byens torv omgivet af den gamle residensstads byhuse.

Men de fleste kender ikke byens enestående historie, og det skal der nu gøres noget ved.

Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har de sidste par år arbejdet med planer om at gøre byens historie som middelalderens danske centrum mere kendt.

I dag kan man så offentliggøre planerne. I førte omgang skal der bruges op mod ti millioner kroner på forundersøgelser. Der skal foretages arkæologiske undersøgelser på Nyborg Torv, hvor der i middelalderen blev afviklet ridderturneringer, undersøgelser af slottets bygningsmæssige tilstand og en arkitektkonkurrence om et nyt formidlingscenter og byens torv i tilknytning til slottet.

Realdania har givet fem millioner kroner, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinneys Fond til almene Formaal har bidraget, og resten af pengene kommer fra Nyborg Kommune og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Forarbejde og arkitektkonkurrence ventes at være færdigt til næste sommer, og det færdige arbejde med bl.a. renovering af slottet, et nybygget besøgscenter og omlægning af byens torv, hvor parkeringspladserne skal fjernes, ventes færdigt i 2017. Den samlede pris er ukendt, men vil løbe op i et betragteligt tocifret millionbeløb.

»Vi får med dette projekt sat Nyborgs egentlig ret ufortalte historie på landkortet. Vi er så heldige, at den gamle residensstad er velbevaret, og vi vil arbejde for, at Nyborg inden for en årrække kommer på UNESCOs verdenskulturarvsliste,« siger Nyborgs borgmester, Erik Christensen (S).

Han forudser, at projektet vil tiltrække turister fra både ind- og udland og få stor betydning for byens økonomi.

»Museumsfolk siger, at det er realistisk med 125.000-130.000 besøgende om året, hvilket svarer til besøgstallet på Koldinghus. Det vil have betydning for vores handelsliv og hoteller og skabe nye turistarbejdspladser,« siger Erik Christensen.

Driften er på plads

Byens historie tiltrækker allerede turister til, men der er potentiale for mere. De sidste par år har man afholdt ridderturneringer på byens torv – det gjorde man også i 1500-tallet, hvor den slags var populært, i den kommende weekend afholder man Nyborg Kampdage, hvor man på voldanlægget skaber middelalderstemning med masser af boder og forskellige aktiviteter, og man afvikler også hvert år arrangementet Kongens Fadebur, hvor lokale producenter præsenterer deres fødevarer og laver middelaldermad. Alene den årlige ridderturnering tiltrækker 45.000 mennesker.

Driften af de kommende formidlingsfaciliteter er ifølge Erik Christensen på plads. Nyborg kommune laver en driftsaftale med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og får dermed både de forventede indtægter og betaler for driftsomkostninger.

Hvordan, det nye formidlingscenter kommer til at se ud, og hvor det præcist kommer til at ligge, vil blive afgjort ved den kommende arkitektkonkurrence. Bygningen skal indeholde udstillingslokaler, billetsalg, tekniske installationer og måske en café. Ifølge Charlotte Valerius, arkitekt og projektchef i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, kan den nye bygning komme til at ligge, hvor den gamle nordfløj lå i tilknytning til Nyborg Slot.

Åbne byrummet

Et af projektets formål er at fremhæve sammenhængen mellem slot og by, så man bedre fornemmer historiens vingesus.

»Historisk set har man en borgholm med kongeborgen på og så byen, som er opstået omkring borgen. På et tidspunkt i 1500-tallet, da ridderturneringer var meget populære, ryddede man en plads tæt på borgen, og den er i dag Nyborg Torv, men hele denne historie, forstår man ikke, når man i dag ankommer til torvet, hvor også rådhuset ligger. Man ser bare et torv med en masse biler på. Vi skal have åbnet byrummet, så man forstår, at torvet har en historisk sammenhæng med borgholmen og Nyborg Slot,« siger Charlotte Valerius.

Hun siger, at projektet i Nyborg, lige som den nyligt afsluttede restaurering af Eremitagen i Dyrehaven, er et led i styrelsens strategi for at gennemføre bygge- og anlægsprojekter, som åbner fredede kulturejedomme.

Det store projekt skal finansieres af både Nyborg kommune, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og private fondsmidler.