Når man får papir på islam

To vidner, en imam og naturligvis en dybfølt tro på islam. Det er, hvad der kræves for at konvertere til islam og få papir på sit nye liv som muslim. Man kan også gå på internettet, købe en »Islam startpakke« til 410 kr. i postordre og få koran og bedetæppe sendt hjem til privaten.

En af Danmarks kendteste imamer kom til verden i 1954 på Djursland som søn af pæredanske forældre og fik navnet Reino Arild Pedersen. Den unge jyde voksede op, blev som så mange andre knægte konfirmeret, men meldte sig som 16-årig ud af folkekirken, da han ikke rigtig følte sig hjemme dér. Først efter 12 års søgen med en afstikker til hinduismen og en periode som rockmusiker i et københavnsk hippiekollektiv fandt Reino Arild Petersen i 1982 sin rette hylde, da han konverterede til islam og skiftede navn til Abdul Wahid Pedersen.

Mere end 20 år senere er Abdul Wahid Pedersen i dag selvudlært imam og lidt en foregangsfigur for danskere, der konverterer til islam. Han driver egen boghandel og konsulentvirksomhed på Nørrebro, hvorfra han bl.a. hjælper danskere, der vil konvertere til islam. Det foregår ved en samtale, hvor imamen undersøger, om folk har en reel tro på islam og et ægte ønske om at konvertere.

»Hvis jeg føler, at vedkommende er afklaret med sin tro og er klar over, hvad man har gang i, så er det OK for mig. Men fornemmer jeg den mindste usikkerhed, så spørger jeg ind, og hvis de på nogen måde virker useriøse i deres ønske, så stritter jeg dem ud igen. Men det sker i meget, meget få tilfælde,« siger Abdul Wahid Pedersen.

Samtalen med imamen slutter så med, at den nye muslim skriver under på et certifikat, hvori man erklærer, at islam nu er ens liv, at der ikke er andre guder end Allah, og at Muhammed er Guds profet. Og endelig, at man er parat til at blive bedømt af Allah på Dommedag. Det hele skrives under med ens nye, muslimske navn samt af Abdul Wahid Pedersen og to vidner.

Voksende interesse
Herefter er man muslim, og ens navn og certifikat indgår i det register over danske konvertitter, som Abdul Wahid Pedersen og en række andre imamer har ført gennem de seneste år. Det vokser jævnt, for imamerne oplever en stigende interesse fra danskere, der ønsker at vende kristendommen ryggen for i stedet at konvertere til islam.

To forskere fra Københavns Universitet har som de første herhjemme kortlagt, hvor mange det drejer sig om, og er kommet frem til, at ca. 2.500 danskere er gået over til islam. De to forskere - antropolog Tina G. Jensen og religionshistoriker Kate Østergaard - er ikke i tvivl: Konvertitterne er kommet for at blive, og der er blevet flere af dem, særligt efter årtusindeskiftet og terrorangrebene i USA 11. september 2001, hvor en intens debat om islam og muslimer har vakt mange danskeres nysgerrighed over for Danmarks største religion næst efter kristendommen. Det har betydet, at hvor det tidligere primært var folk, der giftede sig med en muslim, der konverterede, gør flere det nu på eget initiativ, og særligt de unge føler sig tiltrukket af islam, forklarer Kate Østergaard:

»Der foregår mere og mere om islam på dansk, og den unge generation af muslimer i Danmark vokser op og har et bud på islam, hvor man kombinerer det at være muslim med at være dansker. Det gør islam mere attraktiv for nogle, og jeg tror da bestemt, at det er noget, som er kommet for at blive, og at vi vil se flere konversioner fremover.«

Kortlægningen er primært baseret på imamernes registre, men også på spørgeskemaer og interview med danske konvertitter. Man behøver nemlig ikke at registrere sig for at blive muslim, og i sidste ende handler det om den enkeltes tro på islam.

Men man kan blive hjulpet på vej til islam flere steder. Dels hos imamerne, men også i landets moskeer og på internetsider som www.islam.dk Her finder man en trin-for-trin-guide til, hvordan man bliver muslim, man kan læse om andre konvertitters vej til islam, og endelig kan man købe sig en »Islam startpakke«, som den hedder. Den koster 410 kr. i postordre, og for det får man bl.a. en koran, et bedetæppe og en stribe bøger og foldere om islam. Bag islam-startpakken står folk som Abdul Wahid Pedersen og imam Abu Labans Islamiske Trossamfund, der på den måde gør deres til at forkynde islam for dem, der vakler mellem folkekirken og et liv som muslim.

Bekymrede kristne
Den vaklen skal den danske folkekirke tage ganske seriøst og gøre sit til at hindre, hvis det står til biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen. I hans øjne er 2.500 konvertitter lig 2.500 for mange, og det er et problem, hver gang et menneske konverterer, forklarer han:

»For mig er kristendommen sandheden og den tro, man er døbt til, og hvis mennesker forlader kristenfællesskabet, er det problematisk, men det er vilkårene, når man har religionsfrihed,« siger Karsten Nissen.

Han er samtidig bevidst om, at en befolkningsudvikling i Danmark, hvor den muslimske del af befolkningen vokser relativt hurtigere end den kristne, kun understreger alvoren for folkekirken. Og landets trosretninger står tilsyneladende i lidt af en brydningstid efter 11. september, for i de seneste år har også et stigende antal muslimer valgt at konvertere fra islam til kristendommen. Men hvor 2.500 kristne er gået over til islam, har blot 700 muslimer fundet vej til folkekirken, og den udvikling skal bremses, mener biskop Karsten Nissen.

Han ser kun én vej frem for folkekirken - og det er ud af kirkens trygge rammer og tykke mure, ud blandt danskerne, hvor der skal forkyndes mere. Først og fremmest blandt de unge i skolerne, f.eks. ved før-konfirmationsforberedelser i folkeskolernes 3. klasse, siger Karsten Nissen:

»Vi skal missionere. Men jeg mener, at vi skal møde muslimerne som ligeværdige. Mission lykkes sjældent særlig godt i konfrontation. Vi må arbejde på hele tiden at bevidstgøre forskellen på kristendommen og islam. Vi har som kristen kirke en pligt til at rodfæste folk i kristendommen.«

Men alle prognoser og et par tusinde konvertitter til trods maner biskoppen til ro i sindet hos dem, der måtte frygte en muslimsk omvendelse af Danmark:

»Det er da bekymrende med væksten i konverteringerne, men jeg ser ingen fare for, at Danmark bliver et islamisk land. Dertil tror jeg for meget på kristendommens budskab,« siger Karsten Nissen.

Biskoppen mener i øvrigt, at landets præster skal gøre det klart over for folk, at kristendommen i hans øjne er mere tolerant over for folk, der falder fra troen, end islam er. Melder man sig ud af folkekirken, men senere fortryder, kan man altid blive optaget i kirken igen. Det kræver blot den rette tro og en samtale med en præst. Anderledes definitivt ser imam Abdul Wahid Pedersen på tingene. Har man én gang konverteret til islam, så er det et endegyldigt valg, som ikke kan gøres om, forklarer imamen:

»Det er ikke min opgave at komme efter folk med sanktioner, hvis de fravælger islam som tro. Men man har afgivet et løfte til Gud, og man kan ikke svigte sine løfter over for Gud. Gør man det, er det op til Gud at dømme på Dommens dag.«www.konversion.dk

Læs mere om konvertitter fra alle trosretninger.

www.islam.dk

Læs om muslimske konvertitters beretninger og »Islam-startpakken«.