Megafon

»Udryddelsen af religionen har større konsekvenser end blot mere tid til søndagsbrunch. Ateister kan som sagt være moralsk eksemplariske, men de har bare ingen objektive normer til at bremse andre, som langtfra er det.«

Teolog Iben Tranholm Kristeligt Dagblad.

»Meget tyder faktisk på, at kommunisterne og det 20. århundredes statstænkere tog grundigt fejl, når de mente, at samfundets sammenhængskraft byggede på, at alle var så ens som muligt. Værdsættelsen af den enkelte har vist sig at udgøre et udmærket grundlag for hjælpsomhed, hensyntagen, samfundssind og indlevelse.«
Chefredaktør Anne Knudsen i Weekendavisen.

»Vi snakker om Muhammed-krisen, men spørgsmålet er, om ikke vi bare skal indse, at der er tale om Muhammed- nederlaget? Hvilken dansk kunstner har tegnet Muhammed dette år? Hvor er den skarpe satire eller problematisering af religion overhovedet i dansk kunst? Nej, mes amis, slaget er tabt, og vi vantro kryber langs murene i ren angst for at støde de religiøse på manchetterne.«
Kommentator Morten Ebbe Juul Nielsen. I Weekendavisen.

»Smæderiets niveau kan kun genfindes under den amerikanske borgerkrig og Vietnam-krigen. I dag bliver vore tropper sværtet til af senatorer og folkevalgte i Kongressen som terrorister, koldblodige mordere, etniske udrensere og sat på samme moralske linje som Hitlers, Pol Pots, Saddams eller Stalins soldater.«
Historieprofessor Victor Davis Hanson i National Review.

»Skolebørnenes udtalelser giver virkelig grund til bekymring. De afslører, at 25 % af unge muslimer føler sig ekstremt distanceret fra demokratiet. Og at deres had til jøder er langt mere udtalt sammenlignet med ikke-muslimers.«
Sociologen Michael Kiefer i Die Tageszeitung om en ny undersøgelse, der viser, at op til 25% af de unge muslimer er fundamentalister.