Finlands eneste kunstnerkoloni

Kunstnere i Önningeby I Danmark havde vi Skagensmalerne – i Finland søgte en række kunstnere omkring forrige århundredeskifte til Åland. Det skildres på seværdig udstilling.

Omkring forrige århundredeskifte var der utallige kunstnerkolonier rundt omkring i verden. Særligt i Holland, Tyskland og områderne uden for Paris, mødtes kunstnere i forskellige typer af fællesskaber og lod sig inspirere af lokaliteternes særpræg, ofte med tidens franske friluftsmaleri som inspiration. I Danmark er Skagensmalerne den mest kendte kunstnerkoloni, og stilmæssigt minder de en del om værkerne skabt i den finske kunstnerkoloni i Önningeby på Åland. Det private kunstmuseum Amos Anderson i centrum af Helsinki viser lige nu en udstilling om denne næsten glemte kunstnerkoloni – den eneste i Finland på denne tid. Koloniens centrale figur var maleren Victor Westerholm og det inspirerende fællesskab, der mellem 1886 og 1914 opstod omkring ham, tiltrak såvel finske, som svenske og estiske kollegaer. Generelt for kunstnerkolonierne på dette tidspunkt var, at en del kunstnere i takt med de altomfattende ændringer, der fulgte med den moderne tidsalder, søgte mod naturen og det uspolerede. Önningeby var et sådant landligt miljø, med en lille samling huse og gårde samt et enkelt gæstgiveri. Omgivelserne bød på rige muligheder for at skildre såvel landsbyboernes daglige sysler som den omkringliggende natur. Kunstnerne fra Önningeby var med til at introducere de impressionistiske strømninger i Finland, og stilen i en stor del af de landskabsmalerier, der vises, rummer da også det impressionistiske blik for lysets flimrende opløsning af formerne. Selv om udstillingen viser enkelte malerier fra kolonisternes udenlandsrejser, er det især portrætter, marinemalerier og de finske skoves slanke birketræer der skildres på denne seværdige udstilling.