Kronikker Abonnement

Danske forskere var med til at skrive ny FN-rapport om klima: Sådan når vi frem til en risiko for fem meters højere havniveau

FNs klimapanels sjette hovedrapport sætter endnu en gang tykkere streger under betydningen af menneskelig aktivitet for de klimaændringer, vi allerede oplever og må forvente vil indtræffe fremover.