Konkurrencestyrelsen sætter lup på pension

Blandt andet åbenheden og priserne i pensionssektoren er kommet under Konkurrencestyrelsens mikroskop.

Konkurrencestyrelsen er gået i gang med at undersøge pensionssektoren. Styrelsen kigger blandt andet på, om de kommercielle selskabers omkostninger er for høje, og om de er tilgængelige, så konkurrencen fungerer i sektoren.

Business.dk erfarer, at Konkurrencestyrelsen har været i gang med at indsamle oplysninger i nogle måneder, og at arbejdet formentlig skal udmunde i en gennemgang i den kommende konkurrenceredegørelse for 2008.

Der skulle ifølge Business.dk’s oplysninger være særlig fokus på kundernes omkostninger til de store bonuskasser i traditionelle pensionstyper. Her opsparer kunderne i fællesskab en buffer, der udjævner kundernes kontorente mellem gode og dårlige investeringsår.

Men systemet gør det svært at gennemskue de reelle omkostninger for den enkelte kunde.

Pensionsbranchen har netop taget det første skridt mod en frivillig oplysningsordning for selskaberne.

Vicedirektør i Konkurrencestyrelsen Christian Ølgaard oplyser, at styrelsen aldrig kommenterer på igangværende undersøgelser.