Pensionsbranchen splittet over åbenhed

På tirsdag præsenterer pensionsbranchen sit eget bud på en prisskiltning. Men der bliver ikke tale om et samlet omkostningstal, og branchen er splittet, erfarer Business.dk.

Pensionsbranchen vil lave en frivillig model for at sætte pris på sine produkter, så branchen kan undgå at få en lov, der tvinger den til at offentliggøre sine reelle priser.

Kritikken af de skjulte omkostninger har været harsk. Men branchen har hidtil holdt lovgiverne på afstand ved at love en frivillig løsning.

Prismodellen offentliggøres på tirsdag. Men Business.dk kan i dag afsløre, dels at der ikke bliver tale om et samlet tal, dels at branchen er splittet i spørgsmålet.

Den laveste fællesnævner

På den ene side er et par selskabet tilhængere af et enkelt og samlet omkostningstal, Årlige Omkostninger i Kroner, ÅOK, men flertallet på den anden side foretrækker en model med en række separate priser.

Flertallet har vundet, og udspillet er med en branchekildes ord ”den laveste fællesnævner.” Men ingen af de kilder, som Business.dk har talt med, vil udtale sig til citat, da sagen allerede har skabt splid i branchen.

Ifølge flere kilder har Danica og Pensiondanmark været fortalere for et samlet omkostningsnøgletal, ÅOK, som Pensiondanmark allerede forsyner sine kunder med. Men det er blokeret af et flertal af selskaber, som mener, at det vil være misvisende at inddrage de interne selskabsomkostninger i et nøgletal.

Vælger selv beregning

Det er blandt andet det såkaldte driftsherretillæg, som pensionsselskaber kan beregne sig for at stille deres egenkapital som sikkerhed.

Det betyder for eksempel også, at det ikke skal oplyses, om egenkapitalen dækker et underskud for kundernes investeringer et år – heller ikke selv om det giver egenkapitalen ret til at trække beløbet tilbage som driftsherretillæg i følgende år.

Men udspillet bærer også præg af, at selskaberne langt hen ad vejen kan træffe deres egne valg om, hvordan tallene skal beregnes. Selskaberne kan i flere tilfælde selv vælge beregningsmetode, ligesom måden og frekvensen, oplysningerne skal præsenteres på, er frivillig.

Læs her journalist Povl Dengsøes kommentar til forløbet om pensionsselskabernes priser