Forbrugerrådet: Brug for enkle omkostningstal

Forbrugerrådet efterlyser fortsat nogle enkle nøgletal, som kunderne kan forstå og sammenligne. Men rådet roser Forsikring & Pension for at gøre nogle flere omkostninger synlige.

Pensionsbranchens udspil til at oplyse mere om prisen på sine produkter er et skridt i den rigtige retning, vurderer Forbrugerrådet. Men rådet savner også et eller flere enkle nøgletal, så selskaberne kan sammenlignes på tværs. Det kan de ikke ved hjælp af branchens eget udspil.

"Udspillet imødekommer langt hen ad vejen det problem, at der bliver ved med at komme nye omkostninger frem - banen bliver så at sige længere og længere. Nu kommer der forhåbentlig et overblik, så vi kan se, hvor banen ender," siger økonom i Forbrugerrådet Carsten Holdum.

Men han savner også de redskaber, der skal sætte kunderne i stand til at sammenligne et tilbud om en pensionsordning med et andet.

"Der skal være adgang til at dykke ned i tallene måske især for professionelle. Men når kunderne kommer ind for at tegne en pensionsordning, så skal det også være til at få en operationel pris, som det er muligt at sammenligne på tværs af selskaberne," siger han.

Carsten Holdum bider også mærke i, at der efter planen er to og et halvt år, til planen er gennemført. Og at der desuden ligger megen frivillighed for selskaberne i udspillet.

"Vi er overvejende positive. Men der er store usikkerhedsmomenter, fordi der kun er tale om en henstilling, og fordi selskaberne selv kan vælge, hvordan de vil præsentere tallene," siger han.

I Carsten Holdums perfekte verden får pensionskunder på side et af deres kontoopgørelser tal for afkastet, de årlige omkostninger i kroner samt en rentemarginal i en form, der kan sammenlignes på tværes af selskaberne.

"Kunderne skal have oplyst bruttoafkast og omkostninger for deres investeringer. Afkastet kan svinge voldsomt fra år til år, men det skal helst følge den strategi, der er lagt. Omkostninger flytter gerne fra 1 til 1,5 procent, og det kan let betyde en kvart million i den sidste ende," siger han.