Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Vi må ikke være naive i vores tilgang til Rusland

»Der er brug for at trække en streg i sandet, når Marie Krarup i adskillige medier tager Rusland i forsvar og eksempelvis udtaler, at NATO mangler eksistensberettigelse og skulle være nedlagt efter Den Kolde Krig til fordel for en alliance med Rusland.«

Jeg blev ganske forbavset, da jeg læste den seneste udgave af magasinet Ræsons interview med Marie Krarup. Flere ting springer i øjnene og fremtvinger politisk uenighed med Dansk Folkepartis forsvarsordfører.

Særligt påstanden om, at Rusland vandt Den Kolde Krig – ikke NATO eller USA – er bekymrende. Med ét slag er verdenshistorien omskrevet, og Ronald Reagans opgør med ondskabens imperium fortrængt.

Der er brug for at trække en streg i sandet, når Marie Krarup i adskillige medier tager Rusland i forsvar og eksempelvis udtaler, at NATO mangler eksistensberettigelse og skulle være nedlagt efter Den Kolde Krig til fordel for en alliance med Rusland. Det er ligeledes farligt at slå ind på en linje, hvor Ruslands ageren reduceres til »drillerier«, og balterne opfordres til at »tage en pille og lade være med at komme med deres vanvittige skrækvisioner«.

Vi må ikke være naive over for Rusland

NATO er grundstenen i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og er stadig garanten for dansk sikkerhed.

Taksøe-rapporten konkluderede, at Ruslands handlinger underminerer den europæiske sikkerhedsorden og tilfører en trusselsdimension, der ikke var forudset for få år siden. Hvis man af den eller anden grund ikke vil fæstne lid til Taksøe, kan man skele til vores britiske naboer. Den britiske efterretningschef, Andrew Parker, har som siddende chef for første gang i MI5’s 107-årige historie givet et interview til en avis, og peger her på en markant trussel fra Rusland. Efterretningschefen peger på, at Rusland bruger en bred palet af statsorganer og styrker for at opnå sine mål i udlandet på en stadigt mere aggressiv måde. Det indebærer blandt andet propaganda, spionage, undergravende virksomhed og cyberangreb.

Vi må således ikke være naive i vores tilgang til Rusland. Regeringens svar på Ruslands ageren er at forfølge NATO-sporet om et styrket forsvar, der kan virke afskrækkende over for enhver fjendtlig handling på den ene side og et dialogspor på den anden side.

Undervurder ikke Rusland

Det er i det lys, at Danmark omkring årsskiftet 2017/2018 bidrager til NATOs fremskudte tilstedeværelse i Polen og Baltikum, når ca. 200 danske soldater udstationeres i Estland. Det er min klare opfattelse, at man kun opnår en konstruktiv dialog med Rusland ud fra en styrkeposition.

Når det er sagt, så er det vigtigt at understrege, at vi ikke er tilbage i Den Kolde Krig, og vi skal for alt i verden undgå at komme dertil igen. Som forsvarsminister er jeg således enig med Marie Krarup så langt, at vi skal have en nuanceret tilgang til Rusland og gøre en indsats for at forstå Ruslands motiver. Vi må dog aldrig forfalde til at undervurdere de faktiske forhold i jernindustrien, hvilket i den sidste ende kan true Danmarks sikkerhed.