Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Sprogfagene bliver ikke slagtet

Kirsten Refsing & Jens Erik Mogensen: I debatindlægget Skal vi stadig have sprogfag på universitetet? bragt i Berlingske Tidende 13. september fremgår det, at ledelsen ved Det Humanistiske Fakultet er i gang med at lægge en række sprogfag i ruiner via en intern omfordeling af midlerne. Artiklen bærer desværre præg af visse misforståelser.

Kirsten Refsing & Jens Erik Mogensen Hhv. dekan og institutleder, Humanistisk Fakultet, KU Fold sammen
Læs mere

Svaret på spørgsmålet »Skal vi stadig have sprogfag på universitetet?« er et rungende ja. Selvfølgelig skal humaniora ved Københavns Universitet nu og i fremtiden forske og undervise i gymnasiefagene. Spørgsmålet, der kan stilles i forbindelse med den strategi for Fremtidens uddannelseslandskab på humaniora, som i øjeblikket er i høring på fakultetet, er, om der nødvendigvis skal undervises i alle vesteuropæiske sprog og på samme måde? Men svaret på det spørgsmål er det for tidligt at bringe her i spalterne. Der vil først blive truffet en beslutning efter at høringsfristen er overstået 1. november og høringssvarene er gennemgået.

Med hensyn til ny budgetmodel er det ledelsens samlede ønske at øge gennemsigtigheden og styrke incitamentsstrukturen. Arbejdet er ikke hastet igennem, men tog sit udgangspunkt ved et institutlederseminar i april og har været drøftet bredt i institutlederkredsen, fakultetets samarbejdsudvalg samt Akademisk Råd.

Der er ingen institutter, som vil opleve en indtægtsnedgang på en tredjedel - det er faktuelt forkert. I en kalkule - baseret på tal for 2010 - for den nye budgetmodel tegner der sig et billede af at Institut for Engelsk, Germansk og Romansk vil tabe cirka syv mio. kr. i forhold til den eksisterende budgetmodel. I forhold til instituttets samlede prognosticerede indtægtsmasse i 2010 på 47,4 mio. kr. er der tale om en reduktion på cirka 15 procent eller en syvendedel. Dette tab vil 2011 i stort omfang blive kompenseret ved en omfordeling mellem fakultetets øvrige enheder, en såkaldt solidaritetspulje som netop Institut for Engelsk, Germansk og Romansk vil nyde godt af. Den nye budgetmodel forventes vedtaget 23. september 2010.

Med hensyn til de manglende ekstra taxameter-penge er de i lighed med alle andre taxameterpenge fordelt med 30 procent til centrale afsætninger på KU-niveau og 70 procent direkte til fakultetet. Herefter er beløbet gået ubeskåret til de undervisningsbærende institutter som en del af bevillingen for 2010. Pengene er med andre ord ikke blevet brugt til administration på fakultetet. Når institutterne samlet set ikke fik flere penge i 2010, skyldes det simpelthen at basisbevillingerne samtidig faldt.

Vi vil godt endnu engang understrege, at ingen i ledelsen har til hensigt at trække det økonomiske gulvtæppe væk under sprogfagene på Københavns Universitet, men tværtimod sammen med medarbejderne sikre en organisering, der på sigt gør sprogfagene stærke og bæredygtige.