Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Ny ferielov er tyveri af borgernes penge

Det danske feriepengesystem er formynderisk nok i sig selv. Men nu betyder en ny ferielov, at staten indefryser overskydende penge i en fond – det kan vanskeligt betegnes som andet end midlertidigt tyveri.

»At systemet er kompliceret, bliver understreget af, at der hvert år står cirka 88 mio. kr. tilbage hos FerieKonto – penge, som borgerne har glemt eller opgivet at få udbetalt,« skriver Amalie Lyhne. Foto: Enrique Calvo/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Enrique Calvo

Hvis du har teenagebørn med fritidsjob, har du sikkert også været i den fuldstændig umulige situation at skulle forklare dem det danske feriepengesystem.

Altså, man skal naturligvis selv betale for sin egen ferie. Men staten tror ikke, at voksne mennesker kan finde ud af at spare op. Derfor bliver der hver måned hapset noget af din løn, som du så allernådigst kan få tilbage, når du det efterfølgende såkaldte ferieår afholder din ferie – hvis du altså på den korrekte og bureaukratiske måde har søgt om at få dine egne penge. Og det er ikke kun, fordi du er teenager, min skat, sådan er det skam også for os andre, hvis vi er lønmodtagere og skifter job – hvilket jo sådan set ikke er en sjælden hændelse blandt voksne mennesker.

Det yderst relevante spørgsmål, som en opvakt 15-årig straks vil stille – »men hvad hvis man slet ikke vil holde ferie, men hellere bare vil arbejde og have pengene?« – kan man ikke svare på uden samtidig at smile resigneret og sukke højt.

At systemet er kompliceret, bliver understreget af, at der hvert år står cirka 88 mio. kr. tilbage hos FerieKonto – penge, som borgerne har glemt eller opgivet at få udbetalt.

Nej, det er virkelig ikke let at forklare, og i disse dage er det kun blevet sværere. For efter 70 år med det gamle feriepengesystem får vi nu – efter krav fra EU – et nyt. Den nye lov blev faktisk vedtaget for noget tid siden, men træder først i kraft 1. september næste år.

Amalie Lyhne Fold sammen
Læs mere

Allerede i søndags skete der dog noget ret væsentligt: Den del af din løn, som er reserveret til afholdelse af ferie, får du ikke udbetalt – direkte eller indirekte – i det kommende ferieår. Nej, de penge bliver i stedet indefrosset i en fond, og så kan du glæde dig til at få dem i hånden, når du engang forlader arbejdsmarkedet.

Det skyldes, at du i det gamle system optjente feriepengene på forhånd til afholdelse året efter – det er derfor, man har holdt ferie uden løn i det første år, når man indtræder på arbejdsmarkedet – mens man i det nye system optjener pengene løbende og kan afholde ferien med det samme. Det betyder naturligvis, at der i overgangen mellem de to systemer så at sige bliver nogle penge til overs: Mens du nu begynder at kunne bruge dine feriepenge løbende, er der samtidig en sum penge, som du har sparet op til ferie senere. Det er de penge, som kommer til at ligge i en fond i måske 10, 30 eller 50 år afhængig af din nuværende alder og din pensionsalder.

»Pludselig bliver dine egne penge, som politikerne først har bestemt, du skulle bruge på ferie, tvangsdirigeret et andet sted hen.«


Fonden hedder noget så dejligt som »Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler«, og man forventer, at den kommer til at forvalte op imod 100 mia. kr.

Pludselig bliver dine egne penge, som politikerne først har bestemt, du skulle bruge på ferie, tvangsdirigeret et andet sted hen: Nu skal de bruges til en form for ekstra tvungen pensionsopsparing.

Nu stiller du måske dig selv det indlysende spørgsmål: Hvorfor kan jeg så ikke bare få pengene i hånden nu? Hvorfor skal de holdes tilbage? Det er jo mine penge. Og det spørgsmål er du ikke alene om. Faktisk har 45.000 danskere skrevet under på et borgerforslag om at lade borgerne få pengene udbetalt – dog uden at det har ført til noget som helst.

Indefrysningen sker ifølge systemets forsvarere af hensyn til arbejdsgiverne, som ellers skulle af med en masse penge på én gang – groft sagt skulle du jo så have dobbelt feriepenge i år. Derfor bliver det sådan, at arbejdsgiverne kan skylde fonden de ekstra feriemidler, helt indtil de skal udbetales.

»Politikerne har simpelthen vænnet sig til at bestemme over finansieringen af din ferie, og derfor har de ikke fantasi til at forestille sig, hvad der dog kunne være i vejen med, at de fortsat bestemmer over pengene.«


Hertil er der bare at sige: Naturligvis er det ikke fair at bebyrde de private arbejdsgivere med et problem, som dybest set intet har med dem at gøre. Problemet findes mellem borger og stat, og staten må derfor løse det.

Det ville naturligvis også have meget store konsekvenser for statsfinanserne, hvis alle lønmodtagere pludselig skulle have så stort et beløb i hånden. Men så kunne man skære andre steder i den fuldfede velfærdsstat eller udbetale pengene over et stykke tid. Det er under alle omstændigheder ikke umuligt at finde en mere rimelig løsning, hvor man respekterer borgernes ejerskab over pengene.

Men det vil man ikke. Politikerne har simpelthen vænnet sig til at bestemme over finansieringen af din ferie, og derfor har de ikke fantasi til at forestille sig, hvad der dog kunne være i vejen med, at de fortsat bestemmer over pengene – også i en situation som denne.

Set fra borgernes synsvinkel er det svært at opfatte den nuværende situation som andet end statens midlertidige tyveri af vores penge.