Feriepengene har sendt tænketanken Kraka på vildveje

Synspunkt: 145.510 ansatte på FOAs overenskomster har ret til at få lønnen 12 gange om året og én årlig udbetaling af særlig feriegodtgørelse. Krakas feriepengeforslag vil indebære risiko for, at de mister retten til tillæg under ferie, mener FOAs formand.

Diskussionen om feriepenge er mere kompliceret, end tænketanken Kraka gør den til, mener FOAs formand. Arkivfoto: Bax Lindhardt Fold sammen
Læs mere

Tænketanken Kraka slutter sig nu til Liberal Alliances og de Konservatives krav om løbende udbetaling af feriepenge til alle danskere.

Tænketanken springer i kronikken i Berlingske Business 3. juli dog let og elegant over den særlige problemstilling for månedslønnede lønmodtagere med skiftende arbejdstider.

Kraka har tydeligvis ikke forstået FOAs argumentation og tillægger os ovenikøbet synspunkter, som vi ikke har fremført.

FOA har således ikke argumenteret med, at lavtlønnede faggrupper ikke kan »overskue at få en højere løbende løn og så lægge en del til side«. Og derfor bliver Krakas påstand om, at FOA skulle have en lavere tillid til medlemmernes begavelse, at den er mindre end et middelbegavet egern ikke blot smagløs, men til det rene sludder og vrøvl.

Vi har derimod peget på, at lovgiverne i forarbejdet til den seneste ferielov har fokuseret på, at feriepengene skal forlade arbejdsgiveren.

Vi har samtidig erklæret os tilfredse med, at EU har påbudt Danmark at skabe større samtidighed mellem optjening og afvikling af ferie-ret.

Vi har til gengæld også peget på de mulige konsekvenser af afskaffelsen af ferie med løn for grupper med skiftende arbejdstiden – hvad enten det sker gennem ferieloven, som foreslået af LA og K eller ved lokal aftale på arbejdspladsen, som foreslået af Kraka.

FOA har medlemmer, der er berørt af alle tre former for ferieopsparing, som findes på arbejdsmarkedet. Enten i form af feriepenge som en procentandel af lønnen, der løbende indbetales til Feriekonto. Eller i form af opsparing af ret til feriefinansiering, som garanteres af en arbejdsgiverforening efter aftale i en overenskomst, eller endelig som ret til ferie med løn tillagt en mindre særlig feriegodtgørelse, som udgør en procentdel af lønnen.

I FOA har størstedelen af medlemmerne ferie med løn eller feriefinansiering garanteret af en arbejdsgiverforening.

Krakas forslag vil indebære risiko for, at de 145.510 ansatte på FOAs overenskomster med retten til at få lønnen 12 gange om året og én årlig udbetaling af særlig feriegodt­gørelse vil miste retten til tillæg under ferien. Retten til fast påregnelige arbejds- og funktionstillæg under ferie er en følge af den dom, som Dansk Sygeplejerskeråd vandt i 1976 – de såkaldte Ilse Both-ydelser.

Forudsætningen for at have krav på også at få disse tillæg under ferie er, at man har haft det som en fast påregnelig indtægt i seks måneder i træk. Ved løn-løse årlige perioder på sammenlagt seks uger på grund af ferie, risikerer medlemmerne ikke længere at opfylde dommens betingelser, fordi man i stedet for 12 måneder med løn vil have 10,5 måneder med en højere løn og 1,5 måned uden løn. En tilsvarende risiko vil opstå i forhold til sygdom og barsel.

Det har LA og K hidtil ikke fattet, og det har Kraka åbenbart heller ikke. Desværre.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk