Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

En forestilling om elendighed

Det er svært at forestille sig, hvorfor i alverden man skulle tale et på mange måder socialistisk land som Danmark ned, når man selv er socialist. Hvis det ikke lige var, fordi forestillingen om elendighed og uretfærdighed var i venstrefløjens allermest vitale interesse.

Henrik Dahl: » Den offentlige sektor i Danmark er blandt verdens største. De ansatte i den offentlige sektor er blandt verdens bedst aflønnede. Og så er der praktisk talt ingen kønsbaserede lønforskelle. Den alt dominerende hovedregel på det danske arbejdsmarked er denne: Er du mand eller kvinde? Det har sikkert store konsekvenser for mange aspekter af din tilværelse. Din lønseddel er dog ikke et af dem.« FOTO: SCANPIX Fold sammen
Læs mere

Danmark er det land i verden, der har det mest rundhåndede dagpengesystem. Danmark er et af de lande i verden, der har det mest rundhåndede kontanthjælpssystem. Danmark er et af de lande i den vestlige verden, som (i forhold til sin størrelse) modtager flest asylansøgere - og et af de lande, hvor ansøgerne har den største sandsynlighed for at få asyl.

   Den offentlige sektor i Danmark er blandt verdens største. De ansatte i den offentlige sektor er blandt verdens bedst aflønnede. Og så er der praktisk talt ingen kønsbaserede lønforskelle. Den alt dominerende hovedregel på det danske arbejdsmarked er denne: Er du mand eller kvinde? Det har sikkert store konsekvenser for mange aspekter af din tilværelse. Din lønseddel er dog ikke et af dem.

Der er intet af dette, som overrasker et menneske, der interesserer sig for skatter og afgifter. Det forholder sig nemlig således, at den danske stat – hvis man holder sig til at sammenligne med lande, der har vores samfundsmodel – er den stat i verden, der indkræver flest skatter og afgifter.

Det muliggør en kolossal økonomisk omfordeling – og når den har fundet sted, er Danmark et af de lande i verden, der har den højeste grad af økonomisk lighed. Det er nemlig sådan, at de bredeste skuldre klart bærer de tungeste byrder. Halvdelen af skatterne betales af den rigeste femtedel af befolkningen – hvorefter de ikke mindst går til at finansiere de herligheder, som er beskrevet ovenfor.

De ved naturligvis alt dette, og derfor må De undskylde, at jeg keder Dem. Men det besynderlige er, at væsentlige dele af den danske befolkning ikke er klar over, at det står således til. Her mener man, at arbejdsløse frister en skæbne, der i kummerlighed kun overgås af kontanthjælpsmodtagerne og de mange hundrede tusindvis fattige (det rigtige tal er godt og vel 42.000. Så mange fattige var der ifølge den tidligere regerings definition).

Man mener, at »offentligt ansat« er et synonym for »fattig«. Man har den opfattelse, at mænd tjener langt mere end kvinder for at udføre det samme arbejde. Og man mener, at de rige er fuldkommen ligeglade med al denne uretfærdighed. Det er derfor, de ikke betaler skat, og i stedet har sendt alle pengene til Panama.

Ganske vist er vores skoler ikke så gode, som de burde være. Men en så høj grad af vankundighed opstår ikke udelukkende gennem mangelfuld undervisning. Den må skyldes propaganda. Egentlig, systematisk og langvarig propaganda. Og sådan en propaganda finder faktisk sted hver eneste dag, udtænkt og gennemført af venstrefløjen.

Det er svært at forestille sig, hvorfor i alverden man skulle tale et på mange måder socialistisk land som Danmark ned, når man selv er socialist. Hvis det ikke lige var, fordi forestillingen om elendighed og uretfærdighed var i venstrefløjens allermest vitale interesse.

Hvis de fleste mennesker kendte sandheden, ville venstrefløjen bogstavelig talt blive arbejdsløs. Den ville med andre ord miste sine pladser i kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketinget.

Så skæld ikke ud på venstrefløjen, når den taler Danmark ned. Den kæmper for sit arbejde. Nøjagtig som De ville gøre, hvis Deres beskæftigelse var i fare.